Annonse
intervju_tre_pe.jpg

3 intervjuspørsmål

Det skriver blogger hos Forbes og lederbokforfatter, George Bradt. De tre spørsmålene er

1. Kan du gjøre jobben?

2. Vil du elske denne jobben? 

3. Vil vi like å jobbe sammen med deg?

Alle andre jobbintervjuspørsmål er variasjoner over av disse tre grunnspørsmålene, mener bloggeren. Eller sagt på en annen måte: Det handler om dine sterke sider, motivasjonen din og om du passer inn i bedriften.

Når det gjelder sterke sider, så dreier det seg ikke bare om tekniske ferdigheter, men også om lederskap og mellommenneskelige ferdigheter. 

Når det dreier seg om motivasjon, har det vært en bevegelse i arbeidsmarkedet, hevder Bradt. Yngre arbeidstagere ønsker ikke bare lønn for å jobbe hardt. De ønsker å gjøre en innsats fordi de liker arbeidsmiljøet sitt og utfordringene de møter i jobben.

Å finne rett kvinne eller mann til jobben, er imidlertid også et spørsmål om hvorvidt han eller hun passer inn i kulturen i organisasjonen. Ifølge en studie gjort av rekrutteringsselskapet Heidrick slutter mange ledere fordi de ikke passer inn i kulturen i bedriften. Ett av problemene kan være at kulturen ikke ble godt nok presentert for lederne i rekrutteringsprosessen.

 

Annonse
Annonse