Annonse
jan_olav_brekke.jpg
Jan Olav Brekke i Lederne mener nye amerikanske ledelsesmetoder langt på vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter.

– Amerikansk HR-ledelse utsletter norske lederverdier

Ledelsesmetoder basert på amerikanske HR-modeller har økende innflytelse og benyttes stadig oftere i toneangivende norske bedrifter, konstaterer organisasjonen Lederne. Samtidig viser resultater fra deres medlemsundersøkelse Norsk Ledelsesbarometer at kun tre av ti tillitsvalgte føler at ledelsen er interessert i deres innspill. Videre vurderer bare seks av ti norske mellomledere sjefen sin som kompetent.

– Om ikke bremsene settes på snart er det en overhengende fare for at den norske modellen, med åpen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen år er borte og erstattet av den amerikanske HR-modellen, advarer Brekke i ledelsesorganisasjonen Lederne.

Lite forhandlingsrom

Lederne organiserer ledere på ulike nivåer, teknisk ansatte og merkantilt ansatte, og representerer bortimot 16000 ansatte i vel 1200 bedrifter. 3460 av Ledernes medlemmer har deltatt i undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer.

I presentasjonen av undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer skriver Lederne på nettsidene sine at fagområdet HR (human resources) er en modell som henter inspirasjon fra amerikansk ledelsesfilosofi. De skriver at i denne filosofien individualiseres forholdet mellom ansatte og ledelse, og ledelse dreier seg svært ofte om å skape oppslutningen om gitte mål. Målene settes vanligvis fra eier/toppledelse, og er i liten eller ingen grad gjenstand for påvirkning og endring fra de ansatte i et selskap.

Jan Olav Brekke mener de nye ledelsesmetodene langt på vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter.

– Mål settes ovenfra, og de ansatte kan kun påvirke sine arbeidsbetingelser i direkte dialog med sin nærmeste leder. Mange av disse lederne er ansatt på bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler elementær opplæring i arbeidslivets spilleregler. Få har personlig arbeidserfaring eller har gått i gradene i bedriften, sier han i en pressemelding.

Stor avstand

Stein Stugu og Bitten Nordrik i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte står bak utarbeidelsen av Norsk Ledelsesbarometer på vegne av Lederne. Stugu mener at filosofien bak amerikansk HR-ledelse naturlig begrenser ansattes mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass.

– I mange sammenhenger har vi sett at det er stor avstand mellom hva arbeidstakere opplever å kunne påvirke og det de burde ha innflytelse på etter arbeidsmiljøloven og ikke minst hoved- og tariffavtaler. Mens både norsk ledelse og lov- og avtaleverk gir plass til tillitsvalgte og verneombud i en bedriftsorganisasjon, har HR-ledelse et annet verdisyn, sier Stugu.

Ønsker ikke andre

I Ledelsesbarometeret avdekkes det at mange ansatte reagerer på toppledelsens holdninger. Mer enn tre av ti angir at holdninger som «Er du ikke med oss er du mot oss» og «Aksepterer betingelsene eller finn deg noe annet å gjøre» er utbredt i toppledelsen.

Brekke i Lederne påpeker at ledere i selskaper som benytter HR-modeller og styringsformer som for eksempel franchise, har en overdreven tro på at ledelsen, altså dem selv, alltid vet best.

– Den beste løsningen er å øke kunnskapen blant både ansatte og bedriftsledere. En reflektert leder som klarer å hente fram det beste i sine ansatte og selv, vil mest sannsynlig også skape innovasjon, sunn økonomi og fornøyde medarbeidere, mener Brekke.

Les også: – Bildet er mer nyansert

Annonse
Annonse