Annonse
intervju_tre_pe.jpg

– Ansattes rettigheter svekkes

– Dette kan få store konsekvenser for de ansatte, sier Tor Hæhre, nestleder i organisasjonen Lederne i en pressemelding.

Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011, en medlemsundersøkelse De Facto gjennomfører på oppdrag fra Lederne, som har avdekket de tillitsvalgtes bekymring.

– Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Undersøkelsen viser at innføringen av strategisk HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier Hæhre.

Han mener at ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet, og ikke tjener bedriftene.

Svekket fortrolighet

Organisasjonen Lederne har rundt 16 000 medlemmer i drøyt 1200 bedrifter. Medlemmene er ledere, samt teknisk og merkantilt ansatte, og Lederne bistår dem blant annet med rådgivning, utviklingstilbud, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Ifølge funnene fra Norsk Ledelsesbarometer oppfatter deltagerne i undersøkelsen at målet med strategisk HR (Human Resources, red.anm) ikke er å gjøre de ansatte i stand til å komme med innspill og påvirke bedriftens styring, men å forplikte dem til å bidra til virksomhetens visjoner som blir definert av toppledelsen, melder Lederne.

– Resultatene fra undersøkelsen tyder på at den negative utviklingen har gått langt i flere bedrifter. Mange føler ikke lenger fortrolighet til personalsjefen når HR-avdelingen blir arbeidsgivers styringsverktøy, sier Hæhre.

Ledelsens serviceorgan

Forsker Bitten Nordrik i kunnskapssenteret De Facto, en uavhengig stiftelse som driver med kunnskapsarbeid for alle deler av norsk fagbevegelse, forteller at ansatte som har deltatt i fokusgruppeintervjuer eksplisitt uttrykker at HR-avdelingen fungerer som en servicefunksjon for ledelsen heller enn for de ansatte.

– Gjennom hard HR har personalfunksjonen blitt en mer strategisk funksjon for ledelsen i bedriften, sier Nordrik, som sammenligner HR med mer tradisjonell norsk personalpolitikk, der arbeidstaker i større grad opplever å bli tatt hensyn til.

Hæhre understreker på sin side at den modellen som har sterkest tradisjoner i Norge, den nordiske modellen, har fungert i mange år.

– Arbeidsgiverne må se at vi har hatt stor grad av demokrati i norsk arbeidsliv, og at vi har hatt et relativt godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Hæhre, som minner om at frontene mellom partene i arbeidslivet er betydelig tøffere i andre land, der toppledelsen har tradisjon for å ha større avstand til de ansatte og være mer autoritær.

– Den sterke nordiske personalfunksjonen gjør at vi har sluppet unna mange av konfliktene vi ser rører seg i andre land, mener Hærhre.

Strategisk styring fremfor ledelse

Ifølge Bitten Nordrik i De Facto er HR-ledelse en ovenfra-og-ned-måte å tenke ledelse på.

– Tidligere kom vi fram til kompromissbaserte løsninger. Hvis jeg skal sette det litt på spissen, handler strategisk eller hard HR om manipulering av menneskelige myke faktorer, sier hun i pressemeldingen fra Lederne.

Nordrik mener at HR er mer styring enn ledelse, og hun mener dette svekker troen på det informerte mennesket som selv vet hva som er rett og galt.

– Strategisk HR handler i stor grad om hvordan ansatte skal manipuleres til målene som skal settes, og hvordan de skal motiveres for å nå disse målene, sier Nordrik.

Annonse
Annonse