Annonse
allianse_partne.jpg

Arrangerer sjefsbyttedag

Den avgående og den påtroppende sjefen deltar. Det samme gjør den øverste sjefen og medarbeiderne. I tillegg er det en til stede som leder øvelsen.

Hensikten med en slik sjefsbyttedag er å gjøre sjefsbyttet tydelig for alle og å redusere det produktivitets- og energitapet som gjerne oppstår ved et sjefsbytte. Det forteller Sara Gustavsson, HR sjef i Skanska Commercial Development Europe, til det svenske magasinet Chef. Den avgående sjefen får dessuten en skikkelig avslutning, mens den påtroppende sjefen får et bilde av kulturen og forventningene.

Det som skjer på en slik sjefsbyttedag, er at øverste sjef ønsker velkommen. HR-sjefen intervjuer så ham eller henne om mål og synet på den avtroppende sjefens – og avdelingens – arbeid. Medarbeiderne gir tilbakemeldinger og en takk til avtroppende sjef. Avtroppende sjef holder en avskjedstale.

Den nye sjefen bruker dagen på å lytte. Neste dag møter han medarbeiderne sine uten at øverste sjef og avtroppende sjef er til stede. Da begynner den nye gruppen å jobbe sammen. På timeplanen står det blant annet gjennomgang av utviklings- og problemområder.

 

Annonse
Annonse