Annonse
bolstad.jpg

– Bildet er mer nyansert

Even Bolstad konstaterer, som Jan Olav Brekke i Lederne, at tillitsvalgtmakten er under press i Norge. Samtidig er arbeidslivet blitt mer individualisert, særlig i kunnskapsintensive bedrifter. Bolstad har imidlertid en annen analyse av konsekvensene enn det Brekke har.

– Jeg mener at Jan Olav Brekke fokuserer på en side av den som skjer, men utelater andre. Den klassiske tillitsvalgtrollen er under press, men jeg tror ikke at det nødvendigvis må være negativt at ledelsen forholder seg til medarbeidere som individer.

Nye samarbeidsformer

– Hva mener du er fordelen med at ledelsen forholder seg til individene?

– Når medarbeiderne skal møte en leder, forholder de seg til en enkeltperson som har en relasjon til dem. De blir ikke behandlet som en representant for en gruppe. For fagforeningen som institusjon vil dette kunne være en trussel, men hvis fagforeningsrelasjonen erstattes av en fullverdig relasjon på individnivå må ikke individet nødvendigvis tape på dette, sier Bolstad.

Lederen i HR Norge viser til at den norske modellen kjennetegnes av en stor grad av tillit, selvstendighet og samarbeid. Dette mener han det er viktig å beholde også i mer individualiserte modeller.

– Mister vi dette hvis vi innfører mer amerikanskbasert HR?

– Hvis verdiene som ligger i bunnen av modellen står fast, trenger ikke det å skje. Verdier kan ta nye former. Jeg vet at mange mener at den norske modellen er uatskillig knyttet til tillitsvalgte. Mitt poeng er at verdier, prinsipper og kulturforståelse kan inngå i nye samarbeidsformer.

Nye maktforhold

Bolstad viser for øvrig til at arbeidslivet er blitt mer internasjonalt og til at ledelse er kontekstbasert. Én type ledelse passer ikke nødvendigvis overalt. I årene som kommer vil det for øvrig bli mangel på arbeidskraft, og dette vil påvirke maktforholdet mellom ledere og ansatte.

– Arbeidstagerne er en langt sterkere part nå enn de var da avtalestrukturene ble laget, sier Bolstad. Han konstaterer imidlertid at variasjonene er store. Innen olje og gass har amerikansk lederstil gjort at hensynet til norske verdier til tider har vært under press. Det andre ytterpunktet er ifølge Bolstad staten, hvor han mener det er grunn til å stille spørsmål ved om medarbeiderinnflytelsen har gått for langt.

Brekke i Lederne sier i en pressemelding at ledere i selskaper som bruker HR-modeller og –styringsformer har en overdreven tro på at ledelsen alltid vet best. Bolstad mener at Brekke trekker ting for langt.

– Jeg tror ikke at ledelsen tenker at de vet best. Poenget er at man sammen vet best.

 

Annonse
Annonse