Annonse
tjeldbergodden_.jpg

CO2-fangst bare lønnsomt for nye kraftverk

Det er konklusjonen etter simuleringer Statistisk sentralbyrå (SSB) og Frischsenteret har gjennomført, skriver forskning.no.

– Når kostnadene for utslipp holdes høye nok, og de som investerer baserer seg på det, kan det ventes å bli et stort marked for fangst og lagring av CO2 i Europa, sier Mads Greaker, forskningsleder for energiøkonomi i SSB.

Selv med høye avgifter, vil det ikke lønne seg å ettermontere fangst- og lagringsløsninger, legger han til. Likevel har Det internasjonale energibyrået (IEA) konkludert med at selv en lav CO2-avgift kan føre til en betydelig fangst fra ettermonterte anlegg.

– IEA opererer tydeligvis med andre kostnader for fangst og lagring enn det vi gjør. Vi baserer oss på en bred gjennomgang av publiserte kostnadstall, og våre beregninger viser at ettermontering blir for kostbart til å bli tatt i bruk uten særskilt støtte, konstaterer Greaker. Gruppen hans mener likevel at myndighetene ikke bør innføre slike særskilte tiltak.

– De bør heller fastsette høye CO2-avgifter og la markedet ta seg av teknologivalget. (©NTB)

Annonse
Annonse