Annonse
tom_colbj__rnse.jpg
BI-rektor Tom Colbjørnsen har sparket i gang opphetet debatt om ledelse.

De lærde strides om ledelse

BI-rektor Tom Colbjørnsen har sparket i gang opphetet debatt om ledelse, først gjennom et innlegg på BIs egen årskonferanse hvor han sa at han ønsket ledere som bedriver mer styring. Deretter med en kronikk i Dagens Næringsliv der han tar til orde for at ledere skal bestemme og vise vei, ikke være tjenere og omsorgspersoner for sine medarbeidere. Det holder lenge at lederen oppfører seg som folk.

Motargumentene har ikke latt vente på seg. Hotelleier Petter Stordalen var tidlig ute med skyts mot den «kondomledelsen» han mente Colbjørnsen stod for.

Stordalen ut mot «kondomledelse»

BIs Øyvind Martinsen, førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon og ledelse, nøyde seg med en mer nedtonet språkbruk, men viste til at forskningen er ganske entydig på at det er relasjonsorientert, støttende og utviklende ledelse som fungerer.

BI-professor reagerer

Nå har også Johan Olaisen, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, skrevet et motinnlegg mot sin egen rektor på debattsidene til Dagens Næringsliv.

Johan Olaisen mener at BI-rektor Tom Colbjørnsens oppskrift på godt lederskap får vanlige mennesker til å levere vanlige, men ikke ekstraordinært gode resultater. Han mener at den autoritetsledelsen Colbjørnsen beskriver ikke vil fungere i en norsk kontekst der alle bedrifter er kompetanseintensive. ”Vi ønsker dyktige, selvgående, løsningsorienterte, stolte og fremtidsorienterte medarbeidere som arbeider i team. De som er med i bussen, må være med på å avgjøre bussens retning om lederen skal lykkes med bedriftens prosesser og struktur.”, skriver Olaisen, og avslutter innlegget sitt med å si at tiden da ledere tok beslutninger alene eller kun i lederteamet, er forbi.

Mai Vik er administrerende direktør hos AFF ved Norges Handelshøyskole, en organisasjon som jobber med leder- og organisasjonsutvikling. Også hun har kastet seg inn i ledelsesdebatten. Hun viser til at forskning gjort av NHH-professor Bjarne Espedal og dr. oecon Olav Kvitastein viser en signifikant sammenheng mellom lederes samarbeidsorienterte adferd og avkastning på investert kapital. Hun skriver at det er første gang denne sammenhengen er påvist empirisk, og at vi nå muligens kan snakke om en norsk lederstil som gir resultater.

Autoritet uten å være autoritær

Går man tilbake til kronikken til Tom Colbjørnsen, så tar han til orde for tydelige ledere. Han er også skeptisk til de økende forventningene om at ledere skal ta ansvar for medarbeideres personlige velvære og følelser, herunder trening og gode samlivsforhold på privaten. I debattens hete, kan det imidlertid være greit å merke seg at heller ikke Colbjørnsen heier på den autoritære lederen.

BI-rektoren skriver at ledere må oppføre seg på måter som gir gode relasjoner til medarbeiderne, men mener altså at de kommer langt bare med å vise vanlig folkeskikk. Medarbeidere bør medvirke, men ikke bestemme, skriver han. Ledere trenger ifølge Tom Colbjørnsen autoritet, men trenger ikke å være autoritære av den grunn.

 

Annonse
Annonse