Annonse
framtid_etterte.jpg

Dette frykter toppsjefene

Ernst & Young har spurt 733 toppsjefer i store selskaper i 15 ulike land om hvor de mener risikoen er størst, melder business.dk. Her er topp-10 listen:

1. Lover og regler, det vil si frykten for å trå feil og i verste fall måtte stenge butikken.

2. Kostnadskutt. Presset som driver kuttingen stammer for en stor del fra regjeringers omfattende innstramninger og økonomiske reformer.

3. Ledelse av talenter og utvikling av medarbeideres kompetanse. Å finne og utvikle nye talenter, samt utvikle nåværende medarbeidere regnes som noe av det aller viktigste på tvers av bransjer.

4. Prispress. Selskaper i mange virksomheter står overfor utviklede markeder og langsom, organisk vekst, hvilket presser prisene.

5. Ny teknologi. Risiko knyttet til nyutvikling og usikkerhet rundt uprøvd teknologi.

6. Ulike typer markedsrisiko. Fortsatt dystre utsikter innen detaljvare, boligmarkedene og børsene fører til bekymring.

7. Økt offentlig sektor.

8. Langsom økonomisk vekst og dobbel resesjon.

9. Krav til økt samfunnsansvar.

10. Adgang til kreditt. En av fire melder om vanskeligheter når det gjelder å få kreditt ved investeringer.

Annonse
Annonse