Annonse
ferie.jpg

Ekstra ferieuke

Spørsmål: Jeg er 62 år gammel, og ansatt i et mindre selskap. I juli måned skal jeg avvikle fire ukers ferie. Dette er allerede avtalt med arbeidsgiver, og derfor greit. Jeg ønsker også å avvikle «ekstraferien» (som jeg har krav på fordi jeg er over 60 år) i tilknytning til den andre ferien, men arbeidsgiver nekter dette. Kan jeg kreve dette, eller har arbeidsgiver rett til å bestemme at jeg skal ta denne uken senere på høsten? Jeg lurer også på hva som er riktig feriepengesats når jeg altså er over 60 år.

Svar: Det følger av ferieloven § 6 første ledd at arbeidstaker over 60 år selv bestemmer tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidstakeren bestemmer også selv om ekstraferien skal tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.Dette innebærer at du kan kreve å få avviklet ferien i tilknytning til resten av sommerferien din. Likevel plikter du å gi varsel om avviklingen av ekstraferien senest to uker før, jf. ferieloven § 6 annet ledd.

Når det gjelder feriepenger for ansatte over 60 år med rett til ekstraferie, forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng, jf. ferieloven § 10 tredje ledd. Dersom det er avtalt fire ukers ferie i ansettelsesforholdet ditt (uten hensyn til ekstraferien på en uke) kommer tilleggssatsen på toppen av 10,2 prosent. Er det avtalt fem ukers ferie kommer satsen på toppen av 12,0 prosent.Feriepengegrunnlaget for ekstrasatsen for senioruken omfatter imidlertid bare inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret.

SBDL v/ advokatfullmektig Ine Hagen

 

Annonse
Annonse