Annonse
diskusjon.jpg

Fire av ti stoler ikke på sjefen

Det er analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute som har gjennomført undersøkelsen blant 2031 ledere i organisasjonen Lederne. Her kommer det fram at hvor stor tillit toppledere nyter hos sine nærmeste underordnede, varierer mye fra bransje til bransje.

I reise- og luftfartsbransjen svarer 53 prosent av mellomlederne at de er fornøyd med sin nærmeste sjef, mens kun 44 prosent oppgir at de synes ledelsen er kompetent til å lede virksomheten. Best i klassen er utdanningssektoren, der 81 prosent av mellomlederne er fornøyd med sin nærmeste leder, og hele 87 prosent mener sjefen er kompetent til å lede virksomheten.

Mer misfornøyd enn resten av Europa

Administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work Institute fastslår at undersøkelsen viser et overraskende stort gap mellom topp- og bunnplasseringene i Norge sammenlignet med andre land i Europa.

– Over 6200 mellomledere i 17 europeiske land har besvart samme undersøkelse, og hele 91 prosent av respondentene i de 100 beste selskapene opplever sin leder som kompetent. De mest positive funnene på norske arbeidsplasser er høy grad av stolthet og sterk fellesskapsfølelse, mens tilliten til toppledelsen er forholdsvis lav sammenlignet med resten av Europa, sier han.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne tror en del mellomledere er misfornøyde med sine overordnede fordi de ikke føler de blir lyttet til eller tatt på alvor.

– På mange arbeidsplasser er det nok litt for lett å bestemme en ting og så tre det nedover hodene på de ansatte. Dersom mellomledere ikke inkluderes i slike prosesser, svekkes nok ofte tiltro og engasjement, sier han.

Dårlig på ledelse

Jannik Krohn Falck mener en god leder har evnen til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet og ikke minst å gi sine medarbeidere tillit og ansvar.

– I enkelte bransjer er det en tydelig ubalanse mellom fag- og lederkompetanse, der sterke fagpersoner blir ledere fordi dette er eneste karrieremulighet. Faglig styrke er en viktig forutsetning for å være en god leder, men en sjef som kun har sin styrke på dette området, vil ikke nødvendigvis være en god leder, sier han.

Brekke i Lederne mener misnøye med ledelsen i verste fall kan skape en holdning der beslutninger hele tiden overprøves, fordi man ikke har tiltro til dem. – Eierskapet til beslutningsprosessene blir borte, og da har man store utfordringer både organisasjonsmessig og ledelsesmessig, sier han.

 

 

 

Annonse
Annonse