Annonse
hytte.jpg
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Flere fører luksus på firmaet

Selskaper i Oslo og Akershus står som eiere av dyre båter, hytter og feriehus i utlandet, men det er aksjonærene og deres familier som disponerer gjenstandene, skriver Dagens Næringsliv.

Forklaringen skattemyndighetene får ved bokettersyn er som regel at eiendelene er kjøpt for å drive utleie eller næringsvirksomhet.

– Men vi finner verken utgifter til markedsføring av utleieobjektene eller leieinntekter i regnskapene, sier avdelingsdirektør Nina Schanke Funnemark i Skatt Øst til Dagens Næringsliv.

Ved å føre private kostnader over på aksjeselskapet, får selskapet fradrag for investerings- og driftskostnader, mens eierne får gratis tilgang til godene.

Fra 2005 til 2009 så skattemyndighetene en økning på 30 prosent i antall selskaper som hadde denne typen luksusobjekter i balansen. Siden den gang har Skatt Øst avslørt unndragelser av formuesgjenstander for 426 millioner kroner i Oslo og Akershus.

Disse tallene baserer seg på kontroll av 29 selskaper, hvor det er unndratt hytter, bilder, båter, hester og feriehus til verdier på mellom 10 og 30 millioner kroner.

– Dette er saker med store beløp, men vi har grunn til å tro at omfanget er mye større enn det vi har greid å avdekke, sier Funnemark.

Skatt Øst opplyser at selskapene det gjelder hovedsakelig ligger i Oslo og Akershus, men at objektene ofte befinner seg i andre deler av landet eller i utlandet. (©NTB)

Annonse
Annonse