Annonse
ullev__l_univer.jpg

– For mange ansatte ved Oslo-sykehus

Spareplanen ble vedtatt på et styremøte i torsdag. Styreleder Göran Stjernstedt forsikrer at kostnadskuttene ikke skal gå ut over pasientsikkerheten.

– Det vil helt klart merkes. Men det er overtallighet når det gjelder ansatte, etter at 160.000 innbyggere ble overført til Ahus, sier Stjernstedt til NTB.

Han beklager at de ansattes representanter i styret samlet gikk imot spareopplegget, men understreker at han som styreleder ikke kan forsvare en overforbruk i drift på 50 millioner kroner måned etter måned.

Balans

– Styret og de ansatte har ulike oppfatninger om hva som må gjøres på kort sikt, men vi er nok enige om det langsiktige målet, sier styrelederen. Han mener det nå blir en bedre, og absolutt forsvarlig, balanse mellom ansatte og pasienter.

I en overgangsfase ser styret at ventetiden for behandling kan bli lengre og at innsparingene kan forsinke utflyttingen fra Aker sykehus.

Styret ber ledelsen ved helseforetaket Oslo universitetssykehus om å sikre kvaliteten i pasientbehandlingen. Hvis tiltakene viser seg å svekke sikkerheten, skal det vurderes alternativer.

Brede kutt

Innsparingen skal dels gjennomføres ved å kutte i antallet ansatte, spesielt innleid arbeidskraft, dels ved å utsette investeringer og planlagt satsing på data- og informasjonsteknologi.

Kuttene er utløst av beregninger som viser at helseforetaket vil overskride budsjettet for 2011 med 500 millioner kroner. Ved utgangen av april var overskridelsen på 188 millioner.

Styret godkjente torsdag forslaget om innsparingstiltak som er lagt fram av ledelsen av OUS. Av forslaget framgår det at driftskostnadene kan reduseres med 250 millioner kroner, IKT med 120 millioner og øvrige investeringen med 130 millioner kroner, til sammen rundt en halv milliard.

De ansatte imot

Vedtaket ble godkjent med åtte mot fem stemmer. De fem ansatterepresentantene stemte imot med henvisning til de alvorlige følger kuttene kan få for pasienter og ansatte, melder NRK.

Oslo universitetssykehus er et helseforetak som ligger under Helse Sørøst, og som samler Oslo-sykehusene Rikshospitalet/Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus.

OUS har et årsbudsjett på 18 milliarder kroner.

– Innsparingene setter sykehusfusjonen i fare. Alle flytting og omlegging koster penger, og når vi ikke har midler, får vi heller ikke de smarte, logiske endringene, sier ansatterepresentant Bjørn Wølstad-Knudsen til NRK. (©NTB)

Annonse
Annonse