Annonse
damer_i_kontorl.jpg

Fornøyde kvinner

Analyse- og rådgiverselskapet Great Place to Work Institute har i en undersøkelse de har gjort på vegne av organisasjonen Lederne spurt over 1600 norske ledere om tillit, stolthet og fellesskap på jobben. 

De kvinnelige lederne skiller seg positivt ut på samtlige av faktorene som er målt i undersøkelsen, skriver Lederne i en pressemelding.

– Dette tyder på et stemningsskifte i lederrollen og hvilke egenskaper som verdsettes i arbeidslivet. Kanskje tradisjonelle kvinnelige egenskaper har fått større plass, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke i meldingen.

Lederne organiserer ledere og teknisk/merkantilt ansatte, og har drøyt 16.000 medlemmer i vel 1200 bedrifter.De som har deltatt i denne undersøkelsen er medlemmer i Lederne og jobber på ulike ledernivåer i virksomheter landet over.

Ifølge resultatene fra undersøkelsen mener 86 prosent av kvinnene at jobben er meningsfylt. Til sammenligning er det en lavere andel menn, 76 prosent, som mener det samme.

Når lederne får spørsmål om hvorvidt medarbeidere og ledere opplever å bli oppmuntret til å finne balanse mellom arbeid og privatliv svarer 59 prosent av kvinnene og 48 prosent av mennene bekreftende.

 

Annonse
Annonse