Annonse
ullev__l_univer.jpg

Full sparesplid ved Oslo universitetssykehus

Administrerende direktør Siri Hatlen sa seg i forkant av styremøtet enig med de ansatte i at kuttene vil gå ut over pasientbehandlingen. Men styret slo torsdag fast at sparetiltakene må gjennomføres.

Alle de fem ansatterepresentantene stemte mot kuttforslagene, men ble nedstemt av representantene fra eieren Helse Sør-Øst. Hatlen la fram en kuttplan, men grunnet den korte fristen var mange av tiltakene ikke konsekvens- og risikovurdert eller drøftet med de ansatte. Styret gjorde derfor ingen konkrete vedtak torsdag, men ba administrasjonen jobbe videre med kuttplanene.

– Styret har bedt om mer tid, men for hver måned det utsettes, går vi mer og mer i minus. Vi har en veldig presset situasjon nå, og til sjuende og sist vil dette gå ut over pasientenes og de ansattes sikkerhet, sier ansattrepresentant Bjørn Wølstad-Knudsen i sykehusstyret til NTB.

Bakgrunnen for de plutselige innsparingskravene er at sammenslåingen av Ullevål, Rikshospitalet og Aker sykehus i 2009 ikke har resultert i de innsparingene man håpet på. De ansatte mener midlene de har fått tilført, ikke er nok for å gjennomføre den store prosessen de er inne i.

– Hvis vi ikke får tilført omstillingsmidler, får vi ikke tatt de effektiviseringsgrepene som gjør at vi sparer penger, mener Wølstad-Knudsen.

Planene skal opp på nytt i neste styremøte, i slutten av mai. (©NTB)

Relaterte saker:

– Uforsvarlig kutt

Sykehuskrisen i Oslo øker

Nytt sykehusbråk

Annonse
Annonse