Annonse
petter_schou.jpg

Fylkeslegen urolig for storsykehuset i Oslo

Ifølge Dag og Tid frykter fylkeslege Petter Schou at de mange administrative nivåene som er blitt opprettet etter sammenslåingen av Ullevål, Aker og Rikshospitalet, hindrer at bekymringsmeldingene når helt til topps.

– Fagfolk på lavere nivå kjemper for å holde den daglige driften i gang og opplever at de i liten grad blir hørt av nivåer over. Det er flere steder et misforhold mellom bemanning og de oppgaver som må gjøres, skriver Schou i et brev til sykehusdirektør Siri Hatlen, som avisen har fått tilgang til.

På bakgrunn av samtaler med tre klinikksjefer konkluderer Schou med at det er grunn til å stille spørsmål ved om reelle faresignaler for pasientsikkerheten når fram til Hatlen. Samtidig varsler han at saken vil bli fulgt opp med «ulike tilsynsmetoder».

Administrerende direktør Siri Hatlen ved Oslo universitetssykehus sier til Dag og Tid at hun var kjent med mange av forholdene som omtales i brevet fra før.

– Det er nødvendig å få med seg fagmiljøene på en mye bedre måte framover, sier hun. (©NTB)

 

Annonse
Annonse