Annonse
kunst_p___jobb_.jpg
Kommunikasjonsdirektør Torgeir Anda vil spesielt fremheve dette bildet av Øystein Tømmerås.

Geologi og seismikk hos Det norske

– Kunsten skal uttrykke både tradisjon og modernitet, sier kommunikasjonsdirektør Torgeir Anda, som også ledet arbeidet med kunst og profil i nybygget.

Det norske hadde et omfattende program der kunstnere med tilknytning til Trondheim ble valgt ut i samråd med egen kunstkonsulent.

– Vi gjorde et bevisst valg med ikke å bruke de aller største navnene, men kunstnere som i likhet med oss er på vei opp og fram, forteller Anda.

I vår kommer det siste verket på plass – en stor installasjon som går i en sjakt gjennom alle fire etasjene. Møteromsdelen har i hver etasje en utvalgt kunstner med flere bilder som gir et samlet preg på etasjen.

En utfordring med det nye hovedkontoret på Føniks var å forene det prangende bygget ut mot Torvet – tidligere Hotel Phoenix og Hotel Residence – med det moderne nybygget. Det gamle bygget har møterom, det nye bygget er åpne kontorlandskap. Det nye og det gamle er knyttet sammen med glasskunst over fire etasjer i trappeoppgangen. Det har tatt utgangspunkt i geologiske bilder fra feltet Fulla.

– Jeg synes det er viktig at vi bruker noe av det vakre som er i vår hverdag. Både seismiske bilder og bilder over ulike prospekter er fargerike og vakre, spesielt når det er funn.

Anda vil likevel framheve bildet som Øystein Tømmerås har malt på bestilling for resepsjonen.Tømmerås tar utgangspunkt i en serie med fotografier han har tatt i Trondheim. Han kombinerer dette med farge- og formimpulser fra Det norskes logo, samt geologiske og seismiske illustrasjoner.

– Bildet, som møter alle som kommer til oss, utrykker på en flott måte både selskapet og byen vi er i. Det er elementer folk kjenner igjen, samtidig som det er lag på lag som gjør at du alltid kan se noe nytt. Det er et bymaleri, samtidig som det er mye mer enn det. Det er moderne i uttrykk, men knytter bånd til historien, sier Anda.

Tømmerås har også laget alle bildene i den delen av bygget som brukes mest til eksterne møter.

Kunst på jobb
Annonse

Kunst på jobb
Annonse