Annonse

Gi så mye du vil, til hvem du vil

 Den nye frivillighetsportalen «Giverstedet» setter giveren i førersetet, og er 100 prosent non-profit, uten en eneste krone i statlig støtte. Den nyetablerte stiftelsen Givende står bak det nye konseptet, og da folkene bak kontaktet Finn.no i våres, tok det ikke lang tid før den nye plattformen ble en realitet. I september i år ble Stiftelsen Givende formelt stiftet. Nettstedet skal etter planen lanseres før sommeren neste år, og dersom dialogen med Finn fører til en formell avtale, vil Giverstedet bli en del av de valgene du som forbruker har når du klikker deg inn på Finn.no. 

– Finn.no forutsetter at den nye satsingen skal ligge i en non-profit enhet. Stiftelsen skal eie, drive og videreutvikle satsingen uten andre interessenter på eiersiden. Den nye plattformen skal være åpen for alle, små og store organisasjoner og privatpersoner, og vil fungere som en møteplass for alle som vil gi noe og alle som vil samle inn noe, det være seg penger eller tid, sier daglig leder i Stiftelsen Soria Moria, Jan Olav Ryfetten, som er en av de tre initiativtakerne til Giverstedet. Sammen med Nina Solberg ved Frivillighetens Hus og konsulentselskapet Infan og Trond Aarstad i Stiftelsen Givende har han arbeidet med opprettelsen av det nye nettstedet i et par år. 

Hensikten er å etablere et nettsted som formidler penger tid og ressurser til bistandsprosjekter, dugnader og frivillig arbeid. 

Tunge partnere

Prosjektet har fått med seg en rekke, tunge samarbeidspartnere, i tillegg til Finn.no. Kommunenes Landspensjonskasse, KLP, har bistått med finansieringen av forprosjektet og stiftelsen er også i dialog med DnB for å få på plass grunnfinansiering. Etter det Mandag Morgen forstår, skal stiftelsen hente inn 10 millioner kroner i startkapital, mens driften videre skal baseres på gaver og sponsorater. 

Revisjonsbyrået Deloitte er også med på laget. De skal stå for kvalitetssikring og gi råd bade når det gjelder juss, administrasjon og det den forretningsmessige delen av driften. 

En viktig avtalepartner er det tyske nettstedet betterplace.org. Stiftelsen Givende skrev forrige uke under en avtale med Better Place, som er en av Europas og Tysklands største non-profit nettplattformer. De har holdt på i flere år, og har gjennom jungeltelegrafen vokst til å bli Tysklands største non-profit nettsted for innsamling og formidling av bistand. Tyskerne vil bistå med finansiering, men først og fremst med tekniske løsninger for det norske nettstedet. 

– I første fase ser vi for oss å etablere en norsk variant av betterplace.org. Løsningen innebærer både formåls og organisasjonsfokus, og her kan Røde Kors legge ut sine prosjekter, på samme måte som dugnadsgjengen som vil restaurere bygdas gamle brannbil, sier Ryfetten.

Prosjektet ble presentert for et 30-talls frivillige organisasjoner under et møte i Oslo sist uke.

Fortsatt er dette helt nytt for de etablerte organisasjonene, og flere hadde kritiske spørsmål til konseptet, men hovedinntrykket er at dette er noe frivilligheten har etterlyst lenge og ønsker å ta i bruk. 

For alle: Den nye plattformen skal være åpen for alle, små og store organisasjoner og privatpersoner, og vil fungere som en møteplass for alle som vil gi noe og alle som vil samle inn noe, det være seg penger eller tid.

Non-profit, no state: Intet beløp er for stort, intet er for lite. Og det hele skal være totalt non-profit. Ingen penger skal gå til administrasjon eller drift. Stiftelsen skal finansieres via sponsorater, og 100 prosent av beløpene som formidles via nettstedet skal gå til det prosjektet eller den organisasjonen det er tiltenkt. Giverstedet skal kun drives med private midler, og være uavhengige av statlig støtte. 

Enkelt: Giverstedet vil ha alle tilgjengelige, norske betalingsløsninger på plass, alt fra nettbank til sms. Samt være rigget for alle de nye som vil komme etter hvert. Giver kan selv velge å være anonym eller åpen i forhold til den som mottar. Den som gir via nettstedet vil kunne opprette en egen profil, og etter hvert også få mulighet til å dokumentere sin egen «sosiale CV» et konsept som snart kommer også til Norge, skal vi tro ildsjelene bak Giverstedet. 

Vil endre maktforholdene 

Trond Solvang er styreleder i Stiftelsen Soria Moria, som er blant initiativtakerne til den nye nettplattformen. Han har også jobbet med og opp mot frivilligheten i en årrekke, blant annet som markedssjef i Kreftforeningen. I dag er han direktør for Thon Holding og ansvarlig for gaveutdelinger fra Olav Thons stiftelse. Han er også styreleder i Kirkens SOS. Solvang mener det nye Giverstedet er første skritt på veien til en helt ny frivillig sektor, der prosjektene og giverne står i fokus og der de store, tunge organisasjonene vil miste mye av sin maktposisjon. 

– Fundraising handler i stor grad om distribusjon. Gjennom Giverstedet får nå giverne og organisasjoner en unik distribusjonskanal. En slik kanal har ingen innen bistand og frivillighet vært i nærheten av tidligere, sier Solvang, som mener den nye plattformen vil bli tatt meget godt i mot i næringslivet, der stadig flere bedrifter ønsker å vise samfunnsansvar gjennom frivillig arbeid og ved å støtte bistandsprosjekter de selv mener er viktige. Solvang viser til Sverige, der en gruppe med de største bedriftene i landet, inkludert Ica, Vattenfall og Volvo, rett og slett startet sin egen organisasjon i 1999, Childhood Fondation. 

– Bedriftene ønsket en kanal der de kunne gi rett til mottakerne, uten å måtte gå via en av de store organisasjonene. Denne utviklingen vil vi se her hjemme også. De store, tunge organisasjonenes tid er forbi. Folk er mer prosjektorientert. De vil støtte en bestemt sak eller et bestemt prosjekt. Ikke en bestemt organisasjon, sier Trond Solvang. – Norske bedrifter har etterlyst en kanal som dette i årevis, sier han. 

Eller tar de store all oppmerksomheten?

De organisasjonene som var til stede på presentasjonen sist uke, håper at nettstedet også kan gi mindre organisasjoner en distribusjonskanal de i dag ikke er i stand til å utvikle på egen hånd. Men flere av de små organisasjonene frykter at de store vil ta all oppmerksomheten, da de har mange flere prosjekter å som folk kan velge å støtte, mange lokallag og mye større markedsføringsbudsjetter. Ryfetten viser til tyske Better place, der dette ikke er tilfellet, selv om de store gjerne dominerer ved store katastrofer, som i dag på Afrikas Horn. 

– Man kan ikke kjøpe seg en fremtredende plass på nettstedet. En egen redaksjon vil prioritere, og vi skal sørge for gode søkemuligheter og en god miks i hvilke prosjekter som profileres, sier han. 

Et annet problem er hvilke organisasjoner og personer som faktisk vil benytte nettstedet. 

– Kvalitetssikringen vil forhåpentligvis avdekke ren svindel, og vi vil jo ikke tillate ulovlige organisasjoner eller innsamling til ulovlige formål. Men det vil helt klart åpne for at miljøer enkelte ikke liker vil bruke nettstedet. Det er noe av prisen for full åpenhet, sier Ryfetten.  

De frivillige organisasjonene ser følgende utfordringer ved det nye nettstedet:

Kjøttvekta vil rå?: De store organisasjonene vil ta all oppmerksomhet, og usynliggjøre de små. Samtidig er det viktig at «de store» blir med, slik at nettstedet får «kred» og skaper troverdighet blant folk. 

Rapporterings-tyranni: Giverstedet vil måtte kvalitetssikre de ulike prosjektene og kreve en viss form for rapportering av resultatene. Dette må ikke bli for tungvint og byråkratisk, mener organisasjonene.

Markedsføring viktig: Det er viktig at selve Giverstedet blir kjent for folk og bedrifter, slik at nettstedet for tilstrekkelig trafikk og volum på donasjoner og tjenester. Det hjelper ikke med en gratis distribusjonskanal ingen benytter. Flere viser til Frivillighetskanalen – en gratis TV-kanal for organisasjonene, men «uten seere». 

– Lanseringen av nettstedet tror jeg vil ha stor verdi for de organisasjonene som får muligheten til å benytte seg av tjenesten. Vi kan veldig gjerne tenke oss å bruke portalen til egen presentasjon for å hente bidrag til vårt arbeid. Den største utfordringen er å bli synlig nok til å oppnå en kritisk størrelse for at det skal bli et viktig nok verktøy som igjen kan god avlastning for organisasjonene, samt å oppnå troverdighet bland giverne, sier Reidar Goffeng ved Arne Næss Center for Ecology and Philosophy. Hans holdning deles av de fleste organisasjonene som var representert da det nye nettstedet ble presentert. 

– Dette er veldig positivt for det norske sivilsamfunn. Organisasjonene kan potensielt minske sin avhengighet av staten og få større balanse i inntektene sine. Nettestedet kan derfor bli et viktig demokratisk tilskudd i norsk samfunnsliv, sier generalsekretær i Youth For Understanding Norge, Heidi Furustøl. Hun mener også muligheten til å gi tid eller kompetanse, vil kunne være viktig for små organisasjoner. – Vi håper at nettstedet ikke bare formidler midler, men også givere som vil gi sin kompetanse, f.eks 15 timer markedsføring, sier hun. 

Slike tjenester er også noe folkene bak Giverstedet ønsker å etablere. 

– Man skal kunne gi seg selv, sier Nina Solberg, en av de tre bak lanseringen. En av hennes ambisjoner for det nye nettstedet er mange annonseringer som går omtrent som følger: «Er i Vadsø neste uke. Jeg er advokat. Stiller meg selv og min kompetanse til disposisjon onsdag mellom 11 og 15». 

Store organisasjoner er positive til lanseringen av Giverstedet. Leger uten grenser gratulerte initiativtakerne med et meget spennende prosjekt. 

Også Norsk Folkehjelp gleder seg til at nettstedet kommer opp og går.

– Vi er i utgangspunktet positive til det nye nettstedet og til satsningen som blir gjort, sier markedsrådgiver Malin Oredsson i Norsk Folkehjelp. – Det blir også interessant å se hvordan man vil løse utfordringen rundt eksponering av de små vs de store organisasjonene. Totalt sett, slik det ser ut i dag, er vi dog positive til dette og synes det er spennende at vi, i Norge, også blir flinkere til å sette giveren i fokus, samt å bruke nettet mer aktivt i innsamlingsøyemed, sier hun. 

Etter planen skal en betaversjon av Giverstedet lanseres i løpet av våren neste år. I løpet av høsten 2012 skal fullversjonen på plass, både med sms-løsninger, testamenteringsmulighet og en egen løsning for krisemobiliserings og «live» innsamling. Et eget samarbeid med Mikrofinans Norge skal også være etablert i løpet av neste år. 

Annonse
Annonse