Annonse
team_samhold_gr.jpg

Gir mangfold vekst?

Når næringslivet setter mangfold på dagsordenen, argumenteres det gjerne med vekst, og ikke rettferdighet.

Anna Isaksson, doktor i sosiologi ved høyskolen i Halmstad i Sverige, ser imidlertid problemer med at vekstretorikken får dominere, skriver bladet Personal och Ledarskap på sine nettsider.

Problemet er at vekstargumentet usynliggjør andre argumenter, som at rettferdighet er en rettighet for mennesker, mener Isaksson, som  i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid har studert flere mangfoldsprosjekter.

Når det gjelder argumentasjonen om at mangfold fører til vekst, så finnes det ifølge Isaksson få studier som beviser at en slik sammenheng finnes.

Forskeren viser til at den retorikken hun har sett i sitt forskningsmateriale, handler om at vi er ulike og har ulike erfaringer og at det i seg selv skulle lede til økt kreativitet og dermed lønnsomhet.

Annonse
Annonse