Annonse
lisbeth_normann.jpg
Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund, er svært fornøyd med helseministerens engasjement for å få ned antallet som jobber ufrivillig deltid i helsesektoren.

Glad for helseministerens kamp mot deltid

– Nå må vi være våkne og passe på at deltidsstillinger virkelig gjøres om til heltidsstillinger, sier en meget tilfreds Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Vi har lenge jobbet mot at våre medlemmer skal jobbe ufrivillig deltid. Men tiltaket må følges nøye opp, for deltidsarbeid blant sykepleiere har faktisk økt de senere årene, sier hun.

– Sterkere styring

Også LO-nestleder Gerd Kristiansen berømmer helseministeren for ordren om å stimulere til flere heltidsstillinger.

– Det vil bidra til økt likestilling og en bedre arbeidssituasjon for mange arbeidstakere. Ufrivillig deltid er et av de største hindrene for likelønn og likestilling, sier hun og viser til at deltidsbruken er størst i kvinnedominerte yrker.

Legeforeningen er også godt fornøyd. Faste stillinger for sykehusleger har i lengre tid vært et av foreningens prioriterte områder.

– Faste stillinger skaper forutsigbarhet både for ansatte og arbeidsgiver og legger grunnlag for gode fagmiljøer, pasientsikkerhet og rekruttering, sier president Torunn Janbu.

Månedlige rapporteringer

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) møtte tirsdag Helse Midt-Norge til det første av årets foretaksmøter med ledelsen i landets fire helseregioner.

Budskapet hennes var at regjeringen ønsker sterkere styring med helsebyråkratiet og sykehuslederne. Nå møtes regionene med krav om reduksjon i ventetid og fristbrudd – og en plikt til månedlige rapporteringer.

– Jeg vil særlig trekke fram krav om å styrke arbeidet med å bedre kvaliteten på behandlingen og redusere ventetidene. I tillegg stiller jeg krav om reduksjon i bruk av deltid og at det legges til rette for flere læreplasser for elever i videregående skole, sier Strøm-Erichsen.

Helseministeren krever at hver av de fire helseregionene skal ha 20 prosent færre arbeidstakere i deltidsstillinger før året er omme. Hun vil ha månedlige tilbakemeldinger for å sikre seg at kravene blir fulgt opp.

Skal unngå korridorpasienter

Helseministeren mener også at sykehusene bør bli flinkere til å samarbeide for å unngå korridorpasienter. Pasienter skal dessuten ikke ligge i korridorene hvis det er ledige senger på andre avdelinger.

De regionale helseforetakene får dessuten beskjed om å ta hensyn til de ideelle institusjonenes behov for forutsigbarhet når de skal kjøpe inn tjenester. Avtalelengden bør være på linje med andre samfunnssektorer, skriver Strøm-Erichsen. (©NTB)

 

Annonse
Annonse