Annonse
intervju_tre_pe.jpg
Utfordringen er å prioritere de møtene som er verdiskapende for virksomheten, ifølge direktør i Lederne.

I møter halve uken

Hvordan var uken som gikk? Mange møter? Du er ikke alene. En undersøkelse danske Lederne har gjort blant 3000 ledere i offentlig og privat sektor, viser at nesten halvparten av ledernes arbeidstid – 44 prosent – brukes på møter. 28 prosent av arbeidstiden brukes på interne møter. 16 prosent på eksterne møter og samtaler. Det skriver Vibeke Skytte, direktør i Lederne, i en spalte hos Erhvervsbladet.

Å bruke nesten halvparten av arbeidstiden på møter høres mye ut, men det er ikke så unaturlig. Møter er et viktig lederverktøy, all den tid god ledelse utøves gjennom relasjoner og dialog.

Det finnes mange typer møter med ulike formål. Utfordringen er ifølge Skytte å prioritere de møtene som er verdiskapende for virksomheten.

Selv mener hun at et kjennetegn ved et verdiskapende møte er at lederen stiller godt forberedt. Han eller hun har også satt av litt tid etter møtet til å avslutte eller sette i gang eventuelle oppgaver, slik at beslutninger ikke blir glemt. Har man litt luft mellom møtene, er det dessuten lettere å omstille seg til nye temaer i neste møte.

En annen verdiskapende faktor, er at lederen stiller seg selv spørsmålet: Hva er formålet med dette møtet og hva skal utbyttet være? Hva kan jeg selv bidra med i så måte? Er det et beslutningsmøte, et idédugnadsmøte eller en uformell samtale?

Hva kjennetegner så møter som ikke er verdiskapende? Vibeke Skytte mener passiv møtedeltagelse og møter som er dårlig planlagt kvalifiserer til denne merkelappen. Dette er møter som gir folk dårlige opplevelser.

Annonse
Annonse