Annonse
glad_og_forn__y.jpg

Jakter du på suksess? Tenk annerledes

I et innlegg hos Bnet skriver Jeffrey Pfeffer – anerkjent lederbokforfatter, professor og foredragsholder som blant annet er kjent for sine teorier om ”the knowing-doing gap” – om hvorfor noen klarer å bygge nettverk som et ledd på sin vei til makt og innflytelse og andre ikke gjør det.

Professoren forteller at han på et tidspunkt intervjuet den vellykkede hotelleieren, gründeren, foredragsholderen og forfatteren Chip Conley om nettopp dette, og at Conleys hevdet at det gikk en skillelinje mellom mennesker som så på nettverksbygging som en oppgave og de som så på det som en ferdighet.

 Vil du ha mer makt?

Conley sammenlignet ”oppgaver” med å gå ut med søppelet. Du tenker ikke så mye over det. Du bare gjør det og blir ferdig med det. Tenker man imidlertid på nettverksbygging som en ferdighet, så er det en måte å tenke på som kan forandre alt.

Ferdigheter er ting som kan, og kanskje også bør, utvikles, skriver Pfeffer. Du tenker på om du har gjort det bra, du jobber for å bli bedre, du får tilbakemeldinger, du tenker og du lærer.

Jeffrey Pfeffers praktiske råd er som følger: Neste gang du befinner deg på det du tror er et kjedelig, trivielt arrangement – tenk over hvordan tankegangen din påvirker tilnærmingen din. Hva vi gjør og hva vi lærer er avhengig av om vi ser på en aktivitet som en oppgave eller en ferdighet, mener professoren.

Hans konklusjon er at muligheten til å skaffe seg makt og innflytelse avhenger like mye av hvordan vi tenker om det vi gjør som av de evnene vi er utstyrt med utgangspunktet.

 

Jeffrey Pfeffer var i Norge høsten 2010 for å holde foredrag på HR Norges Personalforum. I et større intervju i Ukeavisen Ledelse nr. 40, 2010 snakker Pfeffer om veier til makt og at makt er bra for folk.

 

Annonse
Annonse