Annonse
ledere.jpg

Kan floppe som toppledere

Det er ikke bare å ta med seg den lederstilen som fungerer på mellomledernivå opp på toppnivå og forvente at den vil fungere like bra der.

En undersøkelse danske Center for Ledelse (CfL) har gjort blant 120 000 ledere viser at vellykkede toppledere og mellomledere lykkes med svært forskjellige beslutningsstiler, melder erhvervsbladet.dk.

Mellomledere lykkes ifølge undersøkelsen med en besluttende stil hvor de tar i bruk en liten informasjonsmengde og undersøker få løsningsmuligheter. Toppledere som gjør det godt kjører på sin side en mer integrerende stil hvor de jevnt over sørger for å få undersøkt større mengder informasjon og flere løsningsmuligheter.

Les også: Trenger vi mellomlederne?

Årsaken til at lederstilen er så forskjellig på de ulike sjefsnivåene er ifølge Hafdis Thorsteinsdottir i CfL er at oppgavene er forskjellige, konstaterer Hafdis Thorsteinsdottir i CfL. Mellomledernes skal holde hjulene i gang i hverdagen og må ta beslutninger raskt. Toppsjefen skal på sin side ta mer komplekse og langsiktige beslutninger, og jobber gjerne på en annen måte.

– Selv om toppsjefen har hatt suksess med raske beslutninger på mellomledernivå, er det fatalt for virksomheten hvis lederen fortsetter med den stilen, sier Thorsteinsdottir i en pressemelding.

 

Annonse
Annonse