Annonse
allianse_partne.jpg

Klar for vekst?

Mange ledere undervurderer viktigheten av organisatoriske faktorer når de skal iverksette vekststrategier, skriver Martin Dewhurst, Suzanne Heywood og Kirk Rieckhoff i artikkelen «Preparing your organization for growth»  i Mc.Kinsey Quarterly.

Konsulentene omtaler i artikkelen ulike organisatoriske forhold som kan hemme vekst, og det de kaller kvelende strukturer er et av dem.

Godt definerte strukturer i en organisasjon danner grunnlaget for roller og normer som gjør at store selskaper faktisk får ting gjort. Når vekst innebærer noe helt nytt, for eksempel ekspansjon til nye geografiske områder eller nye produkter, bør ledelsen imidlertid gå igjennom eksisterende strukturer for å finne ut om de er fleksible nok til å ta hånd om de nye initiativene, skriver konsulentene.

Noen ganger vil de gamle strukturene rett og slett ikke være hensiktsmessige. Én løsning er da å bygge opp en ny struktur ved siden av den gamle.

Dette kan være hensiktsmessige hvis den nye modellen ikke passer sammen med den gamle. Et eksempel på dette kan være når en handelsbedrift starter opp et nytt butikkonsept med storskala, lavere priser, annen lokalisering og andre målgrupper enn tidligere.

Ved vekst må bedriftene med andre ord vurdere stordriftsfordeler opp mot faktorer som produktene/tjenestene, markedsforhold, intern kultur og ledernes ferdigheter.

Konsulentenes erfaring er imidlertid at innovative strukturer som lever sitt eget liv på siden av en hovedstruktur bør være en midlertidig løsning. Etter to-tre år bør den nye organisasjonen være moden nok til at man kan finne måter å integrere den på. Hvis den innovative organisasjonen får vokse seg for stor, uten at den samkjøres med resten av virksomheten, blir organisasjonen som sådan sannsynligvis mer kompleks enn nødvendig.

Annonse
Annonse