Annonse

Klokt å stenge Aker?

Taksten på Aker var ikke mer enn 1 milliard, Siri Hatlen mente det trengtes 17. Det regnestykket går ikke opp uansett. Husk at Aker er i langt bedre bygningsteknisk stand enn Ullevål, Multiconsults rapport av 16.02.2010 viser dette. Men 17.02.2010 – dagen etter –vedtok styret i Oslo universitetssykehus å nedlegge Aker. Tror neppe de hadde satt seg inn i den rapporten i løpet av natten.

Byggeprogrammet på Ahus ble redusert med 30.000 kvm. fordi Follo skulle være på Aker, det lå IKKE i kortene at Aker skulle nedlegges da Stortinget 10.12.2003 vedtok å bygge nye Ahus. Problemet er at en overoptimistisk Bjarne Haakon Hanssen likevel overførte Follo i 2008 og satset på kortere liggetid og mer poliklinisk behandling. Så skjærer det seg og selv Ahusledelsen sier nå det er for lite og at de må bygge ut. Men før nyttår, da det var foreslått å utsette overføringen av flere pasienter, sa de det var problemfritt.

Ahus planlegger beredskap med 85 prosent belegg, det er for dårlig når de har langt over 100 prosent belegg på flere avdelinger. Og i katastrofehelgen 22.07. var det nettopp Aker som tok alle øyeblikkelig hjelp-pasientene som Ullevål skulle hatt, slik at Ullevål kunne få gjort jobben sin. Ingen kom til Ahus og Ahus mente det kom av at folk holdt seg hjemme. Mens altså personalet på Aker jobbet doble skift.

Styret i helseforetaket foreslår nå at akuttmottaket på Aker likevel ikke skal stenges med det første, det foreslås utsatt til i hvert fall neste år. Det er tydelig at de har fått noe å tenke på.

I lys av befolkningsveksten er det all grunn til å vurdere hvorvidt det var klokt å stenge Aker.

Ivar Christensen, styremedlem Aker sykehus' venner

 

 

Annonse
Annonse