Annonse
kreativ_kommuni.jpg
Daglig leder ved arbeidsmarkedsbedriften Bypro, Jan Peter Hegg og prosjektleder og veileder Yocasta Sosa De Veisten bruker glasskunst i en rekke kommunikasjons- og utviklingsprosjekter.

Kreativ kommunikasjon

De ansatte ved arbeidsmarkedsbedriften Bypro, avdeling Holmlia (i Oslo), er midt i arbeidsdagen. Langs to langbord sitter det en gjeng og bretter pappfoldere for en kunde. Lenger inne i lokalet står det noen maskiner som brukes til plastpakking. I noen esker like ved ligger det blå og hvite deler som skal settes sammen til rokkeringer. Ved siden av det store rommet er det et mindre rom. Et verksted hvor man kan lage kunstglass.

I dette verkstedet lages det fargerike kunstfat, skåler, vaser, lysestaker, smykker og figurer. De ansatte tiltaksbrukerne og de faglig ansatte skaper kunst her inne, men kunstgjenstandene er ikke det eneste målet. Når daglig leder Jan Peter Hegg og hans faglige stab jobber med utvikling av mennesker, kobles utforming av kunst til kommunikasjon.

– Kreativt arbeid gjør noe med folk. Folk opplever mestring når de arbeider kreativt og får lage glass, sier Jan Peter Hegg.

Karriereveiledning og attføring

Hegg er en av dem som har tatt studiet «Kreativ kommunikasjon» ved Høgskolen i Akershus. Han forteller at han tok dette studiet for sin egen utviklings skyld, for å utvikle seg som leder. I tillegg ønsket han seg et nytt metodisk verktøy i lederhverdagen.

– Jeg ønsket å bruke erfaringer fra «Kreativ kommunikasjon» i utviklingen av bedriften, og hadde også en ide om et pilotprosjekt for karriereveiledning og arbeidsevnevurdering av innvandrere, sier han.

Pilotprosjektet med innvandrerne er nå godt i gang. I tillegg har NAV sendt mennesker hit som et ledd i ulike attføringsprogrammer. I begge prosjektene kombineres skapende arbeid og kommunikasjon.

Hegg forteller om folk som har kommet inn av døra med lav selvfølelse og piggene ute. Folk som har vært anspente og spørrende til om dette er nok et idiotisk tiltak de skal igjennom. Mennesker som har vært litt fastlåste og forknytte, uten noen klar formening om hvordan de skal håndtere hverdagen.

Åpner dører

Når dette er utgangspunktet, kan det være vanskelig å få i gang en fruktbar samtale om personlig utvikling og veier inn i arbeidslivet. Heggs erfaring er imidlertid at kreative prosesser kan åpne stengte dører.

Han forteller at innvandrerne som deltok i pilotprosjektet om karriereveiledning fikk ulike oppgaver som handlet om deres egen identitet. De lagde glassfigurer med mønstre fra hjemlandets folkedrakter. De laget glassavstøpninger av sine egne hender.

– Det blir en egen ro når man jobber i kreative prosesser. Folk føler at de blir sett og at de mestrer. Husk, vi mennesker er ofte vår egen største kritiker, sier Hegg, som opplevde at arbeidet med kunsten gjorde det lettere å kommunisere med deltagerne.

De opplevde mestring, og med den håndfaste kunsten de hadde skapt med utgangspunkt i sin egen identitet, ble det lettere for de faglig ansatte ved Bypro å snakke med dem om bakgrunn, identitet, framtid og bruk av egne ressurser.

– Et av målene var å øke bevisstheten rundt valgene de skulle ta, og å få dem til å tørre å snakke ærlig om ønsker om utdanning og yrke, sier Hegg.

Utvikler folk

– Vi kan be folk om å male begreper som sorg, glede og frustrasjon. På den måten kan de uttrykke seg, og samtidig bryte fastlåst praksis. Med bildet som utgangspunkt, blir det lettere å snakke om følelser. Du snakker om deg selv og personlige ting med utgangspunkt i noe fysisk som er utenfor deg selv, sier Hegg, som presiserer at han i prosjektet for innvandrerkvinner har samarbeidet med prosjektmedarbeider og veileder Yocasta Sosa De Veisten.

Tanken er at når kunsten bidrar til at deltagerne blir bedre kjent med seg selv og sin egen utvikling, så får de mer ut av den karriereveiledningen som følger. Pilotprosjektet med innvandrerne er ikke ferdig, og Jan Peter Hegg har ennå ikke full oversikt over hvordan det har gått med deltagernes videre utdanning og arbeidsliv.

– Jeg har imidlertid tro på at kreativ kommunikasjon er et godt redskap for å redusere feilvalg. Folk blir tryggere på seg selv. Av en gruppe på seks som var her på arbeidstrening for NAV, er nå tre i arbeid, én er i en skolesituasjon, to er arbeidssøkere.

Ærlig om følelser

Flere av de kunstprosessene Jan Peter Hegg har satt i gang på jobben, har han med seg fra studiet «Kreativ kommunikasjon» ved Høgskolen i Akershus, hvor han jobbet både med sin personlige utvikling som leder og prosjekter for utvikling av arbeidsplassen.

Studiet reklamerer med at de tilbyr verktøy for utvikling av egen kreativitet og bidrag til personlige endringsprosesser. Du skal lære å bli bedre kjent med deg selv som leder. Du skal lære noe om hvordan du samarbeider med andre, men også få med deg noen erfaringer og verktøy som kan bidra til utviklingsprosesser på arbeidsplassen.

Det spesielle med dette studiet sammenlignet med de fleste andre studier om lederutvikling og endring, er at det er bygget opp rundt praktisk, kunstfaglig arbeid. Studentene tegner, maler, modellerer, dramatiserer og skriver seg fram til nye erkjennelser om sammenhenger og helhet.

Da Jan Peter Hegg stod der med penselen i hånden og skulle male sin egen yrkesidentitet, begynte han å male et bilde som var mørkere enn han selv hadde trodd det ville bli.

– Det skjer interessante ting når du skal gjøre slike ting umiddelbart. Underveis i maleprosessen opplevde jeg at de mørke sidene ved jobben lå nærmere enn jeg hadde erkjent tidligere, sier han, og forteller at han i løpet av studiet begynte å se på arbeidsplassen sin på en ny måte.

– Med utgangspunkt i kunsten ble vi utfordret til å reflektere og snakke ærlig om følelser. Du utfordres til å åpne fastfrossen praksis og tenke nytt.

Handlingen går foran

Utgangspunktet for studiet «Kreativ kommunikasjon» ved Høgskolen i Akershus er at alle har en iboende kraft som kan videreutvikles. Gjennom å jobbe med egne erfaringer og egen utvikling, skal lederne lære å bidra til andres utviklingsprosesser. Høgskolelektor Cecilie Meltzer underviser ved studiet og forteller at brudd med fastfryst praksis og tanker er en viktig del av det hele.

– Vi mennesker har en tendens til å tenke i bestemte tankemønstre. I kreative prosesser brytes disse. Når du maler et bilde, ligger gjerne det uttrykket du skaper i forkant av bevisstheten. Du oppdager nye ting ved deg selv. Ubrukte ressurser og muligheter, sier hun.

Studentene arbeider med tre gjennomgangsbilder knyttet til seg selv, sin yrkesidentitet og sin arbeidsplass. På hver samling maler de videre på disse bildene. Underveis skriver de logg, reflekterer og snakker om bildene og hvor de er livet. Kanskje viser bildet en person som ikke bruker det han eller hun kan? En som ikke stikker hodet fram?

– Det er viktig å oppdage hva man sliter med og hvor det stammer fra. Bevisstgjøring skaper endring. Uten en slik bevisstgjøring går man gjerne på autopilot her i livet. Utvikling av egen kreativitet kan bidra til at man tør å stille de store spørsmålene, som «Hvem er jeg?» og «hva er min store livsoppgave?», sier Meltzer, som er utdannet kunstner, spesialpedagog og kunstterapeut.

Hun understreker at studiet ikke tilbyr terapi, men personlig utvikling. Det handler om å gjøre erfaringer med egne kunstprosesser for å utvikle seg selv og å bidra til at andre utvikler seg.

I næringslivet?

Det er Cecilie Meltzer og Eva Schwencke, førsteamanuensis ved yrkesfaglærerutdanningen, som har utarbeidet det relativt nye høgskolestudiet Kreativ kommunikasjon. Schwencke forteller at det startet med at ASVL, en arbeidsgiverforening for Vekst-bedriftene (bedrifter som sysselsetter personer som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass. Red.anm), ønsket å tilby et nytt metodisk verktøy til ansatte i sine medlemsbedrifter. Det er én ting å kartlegge mennesker som trenger attføring. Noe helt annet er det å klare å bidra til at de kommer seg videre i livet.

– Vi brukte kreative prosesser slik at arbeidsledere kunne få flere strenger å spille på i sin kommunikasjon med ansatte og tiltaksansatte, sier Eva Schwencke.

Gjennom loggføring, samtaler og refleksjon arbeides det for å få en mer grunnleggende forståelse av det som er blitt skapt kreativt. Hensikten er ikke å skape flere kunstnere, men å bruke det skapte uttrykk til å oppdage ukjente sider ved seg selv.

De har videreutviklet det faglige grunnlaget, hvor noe av nøkkelen altså er erfaringslæring, og i alt 28 personer har til nå tatt studiet. Mange av dem er arbeidsledere ved attføringsbedrifter, men Meltzer og Schwencke er overbevist om at andre, herunder næringslivsledere, har stor nytte av å bruke skapende arbeid for å initiere reelle endringsprosesser.

Dette angår alle. Når du åpner folks tankebaner med kreativ kommunikasjon, skjer det overraskende ting. Du kan drive prosesser framover gjennom å jobbe innenfra, mener de to.

Jan Peter Hegg ved Bypro støtter synspunktet. Han tror metodikken har mye for seg for næringslivsledere.

– Når du driver med endringsprosesser, det være seg Lean eller andre ting, så står og faller metodene på om du får forankret prosessene i organisasjonen. Kommunikasjon gjennom kunst og kreativitet får folk til å åpne opp og tenke nytt. Det skjer noe med folk i disse prosessene. Det å skape og se ting på en ny måte er kanskje det lille ekstra som skal til for å få til en positiv endring, sier han.

Les mer: Ser seg selv og andre med nye øyne

Bypro
Annonse

Bypro
Annonse