Annonse
csr_klode.jpg

Krever etisk handel

– Jeg har satt i gang en utredning om vi skal pålegge offentlige innkjøpere å ta etiske hensyn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) til Dagens Næringsliv.

Dette for å fremme etiske krav overfor dem som leverer varer og tjenester til det offentlige. Den sektoren handler for om lag 400 milliarder kroner i året, mye av dette av private aktører.

– Vi vil sette en tydelig standard overfor det private næringslivet og vise at det er mulig, sier Lysbakken, og legger til at noe av inspirasjonen til dette arbeidet kommer fra selskap som Nidar og Friele, som satser på etiske innkjøp.

Etter det Dagens Næringsliv får opplyst i departementet kan utredningen være ferdig før årsskiftet og et skjerpet regelverk kan bli klart i 2012.

– Tiden er moden. Jeg er utålmodig etter å få resultater, sier Lysbakken.

 

Annonse
Annonse