Annonse
coaching.jpg
Fire coacher og ledere har vært på sertifiseringskurs i coachingkonseptet Meta-Coaching. Dr. L. Michael Hall (midten) har utarbeidet teorien. På bildet er han omkranset av kursdeltagere og kursassistenter, samt to av coachene fra den norske arrangøren CoachTeam – Erica Grunnevoll (til venstre for Michael Hall) og Lene Fjellheim (til høyre for Hall).

Ledere kurses i Meta-Coaching

Stemningen blant de 34 kursdeltagerne på Sjømannsskolen på Ekeberg i Oslo er god. I en drøy uke har de vært på sertifiseringskurs i det som kalles Meta-Coaching. Fra ni om morgenen til ni om kvelden har de vært her. På ukedagene og i helgen. Rundt halvparten av deltagerne er ledere. Samtlige er fra før av utdannet og sertifiserte NLP Coacher.

Det finnes mange varianter av coaching, men det er første gang det i undervises i retningen Meta-Coaching i Norge. Erica Grunnevoll, en av coachene hos den norske kursarrangøren CoachTeam, forteller at det største skillet mellom vanlig coaching og Meta-Coaching er at man i Meta-Coaching jobber med at folk blir seg mer bevisst sine ubevisste tanker og fortolkninger.

Tolker situasjoner

– Mye av den vanlige coachingen handler om forbedring av prestasjoner. Her handler det i større grad om å finne den meningen vi tillegger situasjoner vi er i. Måten jeg tolker ulike situasjoner på, betyr mye for måten jeg handler på, sier Erica Grunnevoll.

Hvis du har problemer med å snakke i et møte, er det ikke sikkert den beste løsningen er å «fikse» måten du legger frem saker på. Dette kan ifølge Grunnevoll handle like mye om hvilken mening du har tillagt situasjonen. Kanskje tenker du at du ikke er like flink som de andre? Kanskje tillegger du selve situasjonen en god porsjon frykt som igjen gjør at du binder deg?

– Hvis coaching bare handler om prestasjonsforbedring, kan det føre til skuffelse hvis prestasjonene uteblir. Det er ikke alltid nok å tenke positivt og «fikse» ting med teknikk. Det kan være nyttig å gå dypere, og tenke igjennom måten du selv tolker situasjoner på. Når du blir deg bevisst hvilken mening du tillegger ulike løsninger, blir rammene annerledes, og du kan lettere endre adferd og få til mer hensiktsmessige løsninger.

På verdensturne

Mannen som CoachTeam har hentet til Norge for å holde sertifiseringskurs i Meta-Coaching, dr. L. Michael Hall, har skrevet tallrike bøker om coachingretningen Nevrolingvistisk programmering (NLP) og Meta-Coaching. I teoriene om Meta-Coaching bygger han videre på blant annet NLP, og Hall forteller at de til nå har utdannet rundt 1300 meta-coacher i 38 land verden over.

– Dette er en systematisk og helhetlig prosess hvor vi arbeider med egne og andres overbevisninger og drivkrefter. I Meta-Coaching jobber vi med hvordan vi reflekterer, fortolker og tenker om våre erfaringer. Mye annen coaching er for mye føleri, og er dermed ikke effektivt, sier Michael Hall, og forteller om en modell i syv trinn som starter med kommunikasjon og dybdesamtaler der det ubevisste gjøres mer bevisst. De øvrige fem trinnene er endring, implementering, systemer, selvrealisering og tilrettelegging av prosesser.

Måler ferdighetene

På hjemmesidene til norske «Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling» heter det at man ikke har noen vitenskaplig basert kunnskap om hvorvidt NLP virker eller ikke. NLP utgjør noe av grunnlaget for Meta-Coaching, men Michael Hall avviser kritikerne, og viser til at det forskes mye i NLP-miljøene.

– Men en del fagfolk med tradisjonell medisinsk bakgrunn er kritiske til dette?

– Noen innen dette feltet vil være uenige med oss, andre vil være enige. Det finnes imidlertid folk som misbruker NLP, manipulerer og bruker det feil, og det vil jeg aldri forsvare. Virkelige coacher er ansvarlige, med høy etisk standard, sier Hall, som selv ikke er i tvil om at metoden han turnerer verden rundt med, bidrar til at mennesker utvikler seg.

Han viser til at de går systematisk til verks når de måler ferdighetene til kursdeltagerne, og Hall poengterer at dette ikke skjer gjennom det han kaller «føleri». Når deltagerne får målt eksempelvis lytteevnen sin, brytes denne ned i konkrete variable som er hentet fra beste praksis. Herunder graden av øyekontakt i samtalen, evnen til å stille virkningsfulle spørsmål, evnen til å gi støtte og evnen til å takle stillhet. (Som igjen er brutt ned i nye underpunkter som måles.) Michael Hall mener at Meta-Coaching er en nyttig metode for ledere. Både i selvcoaching og i ledelse av andre.

– Ledere som velger en coachende stil, er mer effektive enn de som satser på kommando og kontroll.

Annonse
Annonse