Annonse
posten__birger_.jpg

Lederkurs virket

Dette kommer fram i to uavhengige masterutredninger fra henholdsvis Handelshøyskolen BI og Göteborgs Universitet, skriver Aftenposten. Mannen som har skrevet den svenske avhandlingen, Leif Davies, sier til avisen at han fant nesten overraskende sterke effekter, og viser til at de fleste tidligere studier har funnet at ledelse ikke er så lett å lære.

270 Posten-ansatte har deltatt i studien, og Davies finner at ledere som har vært igjennom lederopplæringen skårer høyere enn andre ledere på faktorene synlighet, tydelighet, ansvarsfordeling, oppfølging og inspirasjon. Davies mener at en mulig forklaring kan være at Posten har drevet med dette over flere år og at effekten begynner å sette seg i organisasjonen.

Jon Ivar Johansen, partner i IT- og rådgivningsselskapet Maze Feedback, stiller på sin side spørsmål ved om høy skåre på de variablene som er listet opp ovenfor faktisk gjør lederne til bedre ledere. Han mener at ledere kan ha ulik stil, men likevel prestere godt. Han sier til Aftenposten at den eneste måten å måle forbedring hos ledere på, er å måle hvorvidt man har fått til konkrete, lokale prestasjonsforbedringer.

– Jeg har ennå til gode å se dokumentasjon på et lederkurs som gjør det, sier Jon Ivar Johansen til Aftenposten.

 

Annonse
Annonse