Annonse
kvinner_p___job.jpg

Lederroller med nytt innhold

Det skriver professor Majken Schultz ved Copenhagen Business School i en spalte i det danske magasinet Lederne.

Etter flere år hvor mange ledere har vært opptatt av å være kriseløsere, lar Schultz seg inspirere av de klassiske lederrollene til Henry Mintzberg når hun ser fremover.

Professoren mener at en av de viktigste lederoppgavene fortsatt er å være integrator i bedriften. Nå handler det imidlertid ofte om å integrere ansatte fra mange kulturer og forretningsideer som utvikler seg på variert vis. En av ledernes oppgaver er ifølge Schultz å bidra til å skape en felles identitet og fremhevde de verdiene som har skapt bedriftens særpreg og konkurransekraft.

Lederen skal for øvrig være en som leder an og engasjerer seg i kundenes behov, nå også gjennom sosiale medier og direkte dialog med kundene.

Lederens rolle som talsmann for bedriften har ofte vært begrenset til bedriftens forretninger. Schultz peker imidlertid på at omfanget av samfunnsøkonomiske og miljømessige problemer gjør det stadig vanskeligere å isolere virksomhetens egne forhold. Dermed tror hun at ledernes rolle som talsmenn blir utvidet, for eksempel til samfunnsøkonomi.

Lederrollene initiativtager og ressursfordeler vil fremdeles være der, men Majken Schultz påpeker at man som leder her må regne med å måtte være mer fleksibel og spenstig enn før.

Professoren ser også for seg at vi får en ny type lederroller i fremtiden, refleksjonsrollene.

Gjennom å lytte og spørre utvikler da lederen virksomheten. Dette skjer ikke fordi lederen vil unngå å ta ansvar, men fordi han ønsker å bli flinkere til å utfordre og forbere de premissene ansvaret baserer seg på, skriver Schultz.

 

Annonse
Annonse