Annonse
far_og_barn.jpg

Likestilte toppkvinner

Det skriver det svenske nettstedet E24.se.

Bladet Shortcut har i samarbeid med organsiasjonen Ledarna rangert Sveriges 75 mest fremgangsrike kvinner under 35 år. I forbindelse med dette har kvinnene svart på spørsmål om likestilling i hjemmet, deling av fødselspermisjon og omsorg for sykt barn etc.

Felles for de fleste kvinnene som har barn, er at de har en likestilt familiesituasjon der begge foreldrene deler på fødselspermisjonen, eller at far tar ut flere dager enn mor.

De fremtidige kvinnelige ledere som har etablert seg med familie, virker å leve mer likestilt enn sjefer i sin alminnelighet, skriver E24.se.

Halvparten av de 75 unge kvinnene har oppgitt at fødselspermisjonen deles likt.

Organisasjonen Ledarna har gjort en representativ undersøkelse blant 1300 ledere i ulik alder for sammenligningens skyld. Blant disse er det bare 9 prosent som svarer at de har delt fødselspermisjonen likt med sin partner.

Les også: 

Flere tar full pappaperm

Høyre vil gi alle fedre pappaperm

Annonse
Annonse