Annonse
mingling_gruppe.jpg

Mellomledere vil lære

Mellomledere jobber i en mellomposisjon med krav fra medarbeiderne på den ene siden og krav fra toppledelsen på den andre. Dermed er det kanskje ikke så rart at det er ønsket om å lære mer om kommunikasjon og samarbeid som topper listen når mellomledere blir bedt om å velge ut fem fagområder de ønsker å lære mer om.

– Kommunikasjon og samarbeid er et komplekst fagområde hvor man møter en rekke utfordringer hele tiden. Selv om lederens budskap tilsynelatende er godt kommunisert, vil innholdet i det som kommuniseres ofte tolkes forskjellig blant medarbeiderne. Dette kan både skape konflikter eller uønsket adferd som strider mot budskapets opprinnelige intensjon, sier Per Kjetil Parr, administrerende direktør i konsulentselskapet i Euro Business School i en pressemelding.

Det er konsulentselskapet Euro Business School som har gjennomført undersøkelsen om mellomledere og læreønsker for organisasjonen Lederne. 310 mellomledere, primært i privat sektor, har deltatt, og svarene i undersøkelsen skal danne grunnlag for et opplæringsprosjekt.

Undersøkelsen avdekker at ledererfaring og personalansvar har liten betydning for hvilke fagområder mellomlederne ønsker å lære mer om. Mellomledere med lite ledererfaring personalansvar for få personer rangerer de samme fem fagområdene på topp som mellomledere som har lang ledererfaring og personalansvar for mange medarbeidere.

Dette er de fagområdene mellomlederne forteller at de ønsker å lære mer om:

1. Kommunikasjon og samarbeid, 42%

2. Coachende lederskap, 36%

3. Motivasjon for ledere, 34%

4. Coaching av medarbeidere, 33%

5. Teambuilding, 29%

6. Lederrollen i praksis, du selv som rollemodell, 28%

7. Motstandshåndtering/fluktargumentasjon, 28%

8. Den viktige samtalen, 25%

9. Presentasjonsteknikk, 26%

10. Praktisk oppfølging av medarbeidere, 24%

11. Kommunikasjon – Opp, til siden og ned, 24%

12. Praktisk kommunikasjon av beslutninger/endringer, 24%

13. Målorientert ledelse, 22%

14. Medarbeidersamtalen, 22%

15. Selvledelse, 21%

16. Målstyring i praksis, 20%

17. Møteledelse,18%

18. Slik prioriterer du optimalt - prioriteringsmodellen, 16%

19. Informasjonsflyt - Hvordan holder du deg informert først?, 15%

20. Gjennomføring av interne workshops, 5%

Annonse
Annonse