Annonse
mistenkt_tiltal.jpg

Mister bevillingene

Det viser en oversikt Aftenposten har laget.

– Utviklingen går helt klart i gal retning. Jeg er redd for det presset en del advokater utsettes for fra kriminelle miljøer. Det kan se ut som om ikke, alle advokater er forsiktige nok, at de slipper kriminelle for tett inn på seg og at de er villige til å gå deres ærend, sier styreleder i tilsynsrådet for advokatsaker, advokat Christian Bruusgaard.

– Saken er et ledd i påtalemyndighetens korstog mot advokater som gjør jobben sin, sier advokat Jon Elden i advokatselskapet Elden DA. Selskapet representerer flere advokater som er siktet eller tiltalt i ulike straffesaker.

– Det er viktig å operere med gode marginer for ikke å trå over grensen i arbeidet for klienten, sier Bruusgaard og avviser Eldens påstand.  

 

Annonse
Annonse