Annonse
b__n_sykehjem.jpg
Ved Bøn sykehjem i Eidsvoll kommune har vikarer jobbet opp mot 103 timer i uken. Incita driver sykehjemmet og henter vikarer fra sitt eget bemanningsforetak.

Nok en privat helseaktør er avslørt

Adecco er i hardt vær etter avsløringene om brudd på overtidsbestemmelsene og manglende overtidsbetaling ved flere av sine sykehjem. Stadig flere kommuner og bedrifter har de siste dagene meldt at de ikke vil fornye kontraktene med vikarbyrået.

Sist ute er Stortinget, som har en vikaravtale med Adecco som utløper i mars. Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) sier det er stor skepsis til en fornyet avtale, men at saken ikke er endelig avgjort.

Stortinget kan når som helst si opp en avtale dersom presidentskapet finner den «belastende» for Stortingets omdømme.

Kommunenes interesseorganisasjon KS ber alle kommuner gå gjennom sine avtaler med Adecco for å se om de er i overensstemmelse med det de har bestilt. Men KS vil ikke gå ut med en oppfordring til felles boikott av selskapet.

Incita

Driftsselskapet Incita er sist i rekken av dem som får sterk kritikk for brudd på arbeidstidsreglene. Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse, melder NRK.

Regiondirektør Hanne Luthen ved Arbeidstilsynets avdeling i Akershus og Østfold opplyser at Bøn sykehjem i Eidsvoll kommune har vikarer som har jobbet opp mot 103 timer i uken. Incita driver sykehjemmet og henter vikarer fra sitt eget bemanningsforetak. Selskapet driver flere institusjoner innen helse og omsorg i Akershus.

Incita opplyser at selskapet er i gang med å rydde opp i forholdene.

Adecco usikre

Adecco har så langt mistet kontrakten på tre av sine fem sykehjem, og avventer granskingen av forholdene ved de to siste. Adecco-sjef Anders Øwre-Johnsen sier det er usikkert om Adecco vil satse videre på feltet.

– Når det gjelder sykehjem, tror jeg vi skal tenke oss veldig nøye om før vi beveger oss inn i noen nye tilbud på området, og vi skal gå veldig grundig til verks i selskapet før det i det hele tatt er aktuelt, sier han.

Administrerende direktør i Adecco Norge, Anders Øwre-Johnsen, varsler at selskapet vil gi alle sine ansatte tarifflønn, og at alle som har overtidsbetaling til gode, vil få det etterbetalt.

NHO Service, som har de fleste bemanningsselskapene som medlemmer, advarer mot å fremstille bransjen som useriøs selv om enkeltaktører har gjort seg skyldig i lovbrudd.

Lovfeste

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier hun ser med bekymring på at stadig flere kommuner øker bruken av vikarer og deltid, og at hun nå vil vurdere å lovfeste tarifflønn for å hindre sosial dumping.

Adecco har hyret inn advokat Jan Fougner for å lede en ekstern gransking av lønns- og arbeidsforholdene i selskapet.

– Det er svært alvorlige forhold som så langt er avdekket. Det er arbeidstidsproblemer og manglende overtidsbetaling innenfor Adecco Helse, i tillegg er det indikasjoner på manglende overtidsbetaling også i deler av Adecco Stab, sier Fougner.

Så langt har direktør for Adecco Helse, Bård Kristiansen, måttet gå etter avsløringene. (©NTB)

 

Annonse
Annonse