Annonse
nettverk_sosial.jpg

Null innovasjon

Etter Harvard-professor Michael Porters teori om fordelen med næringsklynger – en forskning Reve har fulgt opp med norske klyngestudier – viser en forskningsrapport fra The International Researchs Institute i Stavanger ingen sammenheng mellom næringsklynger og innovasjon, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har sett på hvem bedriftene samarbeider med om innovasjon. Om de samarbeider lokalt, regionalt eller internasjonalt. De fleste samarbeidet mest med partnere i regionen, men vi kan ikke se at de får noe innovasjon ut av det, sier Rune Dahl Fitjar ved instituttet.

– Innovasjon er høyest i sterke klynger som også har internasjonale koblinger, først og fremst ved at markedene er globale, sier Reve.

– Ut fra våre funn mener vi det er grunn til å stille spørsmål ved om norske regioner er sterke og store nok til å være sterke klynger. Klyngeteorien til Porter er jo basert på langt større byer og regioner i USA, fortsetter han.

– Akkurat det vil jeg bestemt avvise. Jeg tror det finnes minst 10.000 klyngestudier fra all verdens rare lang og småsteder. Jeg tror ikke størrelsen har noe å bety, sier Torger Reve.

Annonse
Annonse