Annonse
mann_sliten_tr_.jpg

Ødelegger du for deg selv?

Tre eksperter på ledelse – Anne Morris, Robin J. Ely og Frances X – har i en artikkel i Harvard Business Review tatt for seg fem barrierer som hindrer ledere i å bli gode ledere. Ekspertenes bakgrunn for artikkelen er studier av ledere i over 50 ulike land, og konklusjonen er at det ofte er lederne selv – og ikke omgivelsene – som ødelegger.

Ekspertene finner fem barrierer som gjør at ledere ødelegger for seg selv:

* Du fokuserer på deg selv fremfor medarbeiderne dine.
Hvis du fokuserer for mye på deg selv, ender du med å bruke for lite tid på medarbeideres utvikling og suksess. Det er ingen god lederegenskap. 

* Du beskytter imaget ditt fremfor å utvikle deg.
Hvis du for eksempel er opptatt av at folk skal se på deg som en klok leder, kan du være mindre tilbøyelig til å stille spørsmål og lære nye ting. Hvis du ønsker å bli godt likt av alle, tør du antagelig ikke å gi ubehagelige, men nødvendige beskjeder. 

*Du skaper ensidige fiendebilder.
Det er høyst menneskelig å redusere folk man ikke liker til fæle skurker. Skaper man ensidige fiendebilder hvor man overser folks gode sider, reduserer man imidlertid sin egen evne til å vurdere virkeligheten og har lett for å handle irrasjonelt. 

* Du kjemper alene.
Det er en styrke hvis du har personer i privatlivet ditt som som støtter deg, tror på dine lederdrømmer og støtter drømmen din. Dette er mennesker som også kan hjelpe deg med å se på problemstillingene dine med friske øyne. 

* Du venter på tillatelse.
Tålmodighet kan være en dyd, men det kan også være en barriere. De tre skribentene i Harvard Business Review finner at dyktige ledere begynner å lede allerede før de har formell makt til det. De har brukt sitt uformelle handlingsrom til å gjøre en forskjell, hvilket til slutt har ledet dem til sjefskontoret.

Kilde: Væksthus for ledelse

 

 

Annonse
Annonse