Annonse
93679_322609.jpg
Selgere har bilen som arbeidsplass, men jobben må organiseres slik at de også får et arbeidsmiljø og en opplevelse av tilhørighet sier Øystein Mangseth.

Også selgere trenger et arbeidsmiljø

Det sier regionsjef Øystein Mangseth i Lubeco. Bedriften holder til på Kjeller nær Lillestrøm og leverer varer og tjenester til det «store kjøkken» som restauranter, kantiner og institusjoner. Selgerne har ansvar for leveranser til faste kunder, samtidig som de skal jobbe frem nysalg. Men for å lykkes må selgerne også få en opplevelse av å jobbe i et team hvor folk støtter hverandre, og inspirerer til ekstra innsats, sier han.

Selvstendige lagspillere

 Mangseth leder en gruppe på ti selgere som dekker østlandsområdet fra Otta til Kristiansand. Flere har hovedkontoret som utgangspunkt når de fyller opp sine biler med varer, mens andre jobber ut fra lokale lagre og ser derfor lite til sine kolleger i det daglige.

– Vi har selgere som er selvstendige og selvdrevne, og som trives med å omgås nye mennesker.  De må fungere i et team og kunne samarbeide. Som leder må jeg motivere evnen til selvstendighet, samtidig som jeg også må styrke lagfølelsen sier han.

De daglige rutinene må selgerne håndtere alene. De kjører faste ruter basert på avtalte besøk med kunden.

– Er det en selgerjobb når man har en fast kjørerute?

– Det er i høyeste grad en selgerjobb, Selgeren selv planlegger dagen etter kundens behov, og noe av det viktigste de gjør er å gi god service til eksisterende kunder. Langt fra alle kjøper hele bredden av det vi tilbyr, og den aller mest lønnsomme måten å vokse på er å få solgt flere varer eller tjenester til de virksomhetene som allerede er på ruta.

Samtidig betyr de faste leveransene at alle opplever å levere verdier til bedriften i løpet av en vanlig arbeidsdag.

– Våre folk har ingen demotiverende «null-dager» slik de fleste i andre typer salgsjobber vil oppleve i større eller mindre grad, legger han til.

 Nye kunder

– Selgeryrket har alltid vært ensomt. Vi skal motivere den enkelte til å nå sine mål og vi skal ivareta verdien av den sosiale tilhørigheten Det blir et spørsmål om å finne en balanse. Et kollegialt samarbeid øker trivselen hos den enkelte, og den trivselen tilfører også arbeidsgiveren en gevinst som til syvende og sist kommer til syne i form av økt effektivitet, påpeker han.

En praktisk følge av et nært samarbeid er at det blir lettere for kolleger å dekke opp for hverandre ved sykdom eller annet fravær. Å finne veien langs en ukjent rute er en ting, med gps-maskiner på dashbordet er ikke det spesielt vanskelig, Med gode systemer og elektroniske verktøy vil vi alltid ha god informasjon om hverandres kunder.

– Den situasjonen hvor det er viktigst med et samarbeid, er imidlertid når vi er på besøk hos potensielle nye kunder, sier Øystein Mangseth.

– I en slik situasjon er det viktig å gi hverandre både moralsk og praktisk støtte. Da er opplevelsen av fellesskapet viktig, samtidig som det er lettere både å gi et positivt inntrykk av bedriften og evaluere møte sammen etterpå.

Lønnssystemet viktig

Det er viktig å ha et lønnssystem som unngår konflikter når selgerne bistår hverandre.. Bonusene er innrettet både mot individuelle prestasjoner og mot salgsdistriktene som helhet slik at de skal bidra til teamfølelse.

Øystein Mangseth har selv en bakgrunn som menig selger i den bedriften han nå er salgsleder for. I tillegg er han utdannet kokk.

– Det første gir meg forhåpentligvis en troverdighet hos de ansatte, for de vet at jeg kjenner deres arbeidssituasjon av egen erfaring. Det andre er viktig i forhold til kundene. Vi selger rengjøring og hygiene konsept, men vi selger til kjøkken og vi har faktisk flere med kjøkkenbakgrunn i bedriften. Salg og salgsledelse er selvsagt et eget fag, men god kunnskap om hva kundene driver med er selvfølgelig også viktig, påpeker han.

 

 

Fakta
Annonse

Fakta
Annonse