Annonse
butikkmedarbeid.jpg

Oppsigelsesfrister

Svar: Som regel vil oppsigelsestiden løpe fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted. Dette er tilfelle for de lovbestemte oppsigelsesfrister, fastsatt i arbeidsmiljøloven § 15-3 første til tredje ledd. I og med at deres arbeidstaker har tre måneders oppsigelsesfrist, hvilket er lengre enn lovens minimumsfrist, kan annet imidlertid bestemmes i arbeidsavtale eller tariffavtale. Det kan altså avtales at oppsigelsesfristen skal regnes fra dato til dato når det er fastsatt lengre oppsigelsestid enn lovens minimumskrav.

Dersom det i vedkommendes arbeidsavtale eller eventuell tariffavtale likevel ikke fremgår noe om dette, vil en falle tilbake på lovens normalordning – og oppsigelsestiden vil løpe ut september måned.

SBDL v/advokatfullmektig Ine Hagen.

Advokatene Jon F. Claudi, Kari Andersen, Eirik Utstumo og Terje Andersen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund svarer på spørsmål om arbeidsrett. Tjenesten er gratis. Send mail med ditt spørsmål!

Annonse
Annonse