Annonse
kosmo.jpg
– Ledelsen i disse virksomhetene må sørge for at innkjøp bygger på konkurranse og at dette blir dokumentert, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisjonen ikke nådig om offentlige anskaffelser

I løpet av en periode på tre år avdekket Riksrevisjonen 1196 brudd på regelverket om offentlige anskaffelser i til sammen 616 enkeltsaker. I mer enn halvparten av disse sakene er det dessuten påvist mangel på konkurranse.

– Ledelsen i disse virksomhetene må sørge for at innkjøp bygger på konkurranse og at dette blir dokumentert, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

–16 av 27 spurte virksomheter opplyste at kjøp ikke har blitt konkurranseutsatt fordi man kjente til leverandøren fra tidligere. Dette er alvorlige regelbrudd, og fremmer verken likebehandling eller konkurranse, presiserer Kosmo.

Riksrevisoren overleverte tirsdag undersøkelsen der de har sett nærmere på hvorfor så mange statlige virksomheter bryter anskaffelsesregelverket til Stortinget.

Undersøkelsen viser dette blant annet skyldes svak innkjøpskompetanse, utilstrekkelig ledelsesforankring, mangelfull intern kontroll og lite formålstjenlig organisering av innkjøpsarbeidet. Kosmo understreker at anskaffelser er et område med høy risiko for misligheter, som gjør det spesielt viktig at internkontrollen sikrer at kravene i regelverket blir oppfylt. (©NTB)

Les også: Rekord i brudd på innkjøpsreglene

Annonse
Annonse