Annonse
csr_klode.jpg
Studien kan tyde på at samfunnsansvar for mange bedrifter handler om å følge med på aktuelle trender.

Samfunnsansvar på moten

Forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI studert effektene ut av den økende interessen for bedrifters samfunnsansvar.

I arbeidet sitt har hun blant annet kartlagt hvilke titler noen verdens største selskaper (plukket fra FT500-listen fra Financial Times) har brukt på rapporter som ikke gjelder finansielle forhold i perioden 1989-2007.

Hun finner at i starten av perioden var nesten alle titlene relatert til miljø. Etter hvert ble rapportene erstattet av rapporter om bærekraft, og de siste årene har det vært ansvarlighet som har vært i skuddet. Videre viser det seg at det er et mangfold av temaer som rapporteres under merkelappen samfunnsansvar, herunder temaer som energiøkonomisering (enøk-tiltak), helse-, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsforhold, etikk, ytre miljø, forurensing, antikorrupsjon, støtte til ideelle organisasjoner og forholdet til underleverandører.

– Det som fremstår som nye tiltak innen samfunnsansvar er ikke noe annet enn eksisterende aktiviteter som har fått ny overskrift, sier Ditlev-Simonsen i en artikkel hos forskning.no.

Studien kan tyde på at samfunnsansvar for mange bedrifter handler om å følge med på aktuelle trender, skriver Handelshøyskolen BI på forskningsnettstedet.

– Bedriftene snakker og rapporterer stadig mer om sitt samfunnsengasjement. Det betyr ikke nødvendigvis at bedriften endrer sin praksis for å bli mer samfunnsansvarlig, selv om begrepet er blitt en del av bedriftens vokabular, sier Ditlev-Simonsen.

 

Annonse
Annonse