Annonse
terje_sjeggesta.jpg
UNE-direktør Terje Sjeggestad kan få fortsette i stillingen selv om åremålet går mot slutten.

Sjeggestad for alltid

Da Utlendingsnemda, som er klageorgan for asylsøkere, ble opprettet i 2001, ble både nemndlederne og direktøren ansatt på åremål. UNE ble evaluert etter to års drift. Da ble det for første gang stilt spørsmål ved hva som var poenget med åremålet. Det ble argumentert med at utskiftning av ledelsen ville bygge opp omkring tilliten til UNE i befolkningen og sikre at ny kompetanse ble tilført organisasjonene. Nå har Justisdepartementet sendt et forslag om å avvikle åremålsordningen ut på høring. Argumentet er at det er tilstrekkelig sirkulasjon i stillingene og at en regner med å få bedre kvalifiserte søknader når en dropper åremålet. Det pekes vider e på at effektiviteten i fjor gikk ned på de områder der det var skifte i nemndledelsen.

Når det gjelder direktøren, brukes det som argument mot åremål at UNE skal ha en uavhengig stilling når man er et «klageorgan med domstolstrekk». Det betyr altså at Terje Sjeggestad, som titt og ofte fronter kontroversielle utvisningssaker, kan få fortsette i stillingen selv om åremålet går mot slutten, hvis han vil søke og regjeringen ikke har andre i kikkerten.Annonse
Annonse