Annonse
energi_.jpg

Skap nytt engasjement

Mange utfordringer og nedleggelser som har rammet bedrifter de siste årene. Det som ofte blir oversett er imidlertid det medmenneskelige aspektet i tilknytning til hver enkelt ansatt og hvordan de i stadig mindre grad er engasjert i jobben. Aldri før har så mange følt seg uengasjert i forhold til jobben og så fjernt fra ledelsen og bedriftens verdier, hevder George Kohlrieser, professor i organisasjon og ledelse ved den anerkjente handelshøyskolen IMD i Sveits.

I en kronikk om ansattengasjement viser han til at en ny verdensomspennende studie gjennomført av Hewitt Associates forteller at engasjement og arbeidsmoral hos ansatte i løpet av 2010 har gått ned mer enn på noe annet tidspunkt i løpet av de siste 15 årene.

Og det er ikke bare arbeidsmoralen blant de ansatte som er utsatt. Det er en klar sammenheng mellom hvor engasjert de ansatte er, og hvor bra bedriften gjør det økonomisk. Ifølge analysen fra Hewitt, gjør bedrifter med høy grad av engasjerte ansatte (der 65 prosent eller flere av de ansatte føler seg engasjert) det bedre enn aksjemarkedet totalt sett, selv i økonomiske nedgangstider. Andre faktorer som blir påvirket er andelen fornøyde kunder, produktivitet, gjennomtrekk av ansatte og sykefravær (uengasjerte ansatte sykemelder seg oftere). Alt i alt blir altså driftsresultatet til bedriften i stor grad påvirket.

Årsaken til at mangelen på engasjement er såpass utbredt ligger ikke i budsjettene til bedriften, men i tankene til bedriftsledelsen, mener ledelsesprofessoren. Han skriver at forskning viser at ledelsens tanker og oppførsel i svært stor grad påvirker hvordan de ansatte forholder seg til jobben sin og bedriften de jobber i. Når en leder viser interesse for de ansatte og legger til rette for et arbeidsforhold preget av trygghet og pålitelighet, klarer han eller hun å holde fast på de ansatte og gi dem en høy grad av motivasjon og engasjement, slik at de blir inspirert til å gjøre sitt ytterste. 

Forandring handler alltid om muligheter for svært engasjerte ansatte, mener Kohlrieser. For uengasjerte virker forandring alltid farlig. Han avviser at folk har en tendens til å motsette seg forandringer, og skriver at hjerneforskning har vist at det som skjer er at folk kviner seg for ubehaget ved endringer og frykten for det ukjente.

Når de har en sjef de kan stole på, som skaper et miljø preget av pålitelighet, og som klarer å formidle fordelene ved endringene, vil imidlertid ansatte bli med på å skape disse fordelene.

 

Annonse
Annonse