Annonse
jordklode_med_m.jpg

Tid for lokal ledelse

Jeffrey A. Joerres, Manpowerkonsernets toppsjef, argumenterer i et innlegg i Mc.Kinsey Quarterly for at vestlige selskaper må slippe til flere lokale ledere når de satser i nye markeder.

Mange vestlige selskaper bruker erfarne ledere fra Vesten når de jobber i land langt borte, såkalte «expats». Joerres mener imidlertid at disse lederne er notorisk dårlige til å tilpasse seg den lokale kulturen. Han hevder også at når de vestlige lederne kommer, så sprer det seg en oppfatning blant lokale medarbeidere om at det er et tak for deres eget potensial i selskapet.

Joerres mener at det er selskaper som får et rykte på seg for å utvikle lokale ledere som vil stå sterkest i kampen om de talentene de vil trenge for å utnytte attraktive vekstmuligheter.

Manpowersjefen anbefaler å satse på lokale ledere, blant annet gjennom å tilby coaching og programmer internt i konsernet som gjør at de opparbeider seg kompetanse om selskapets tradisjonelle operasjoner samt kunnskap innenfor områder som finans, personal og ledelse, markedsføring og forståelse av kundebehov.

Målet er ikke at lokale ledere skal blåkopiere strategier fra modne markeder inn i nye markeder. Målet er å gi dem et grunnlag for å utvikle seg som ledere.

 

Annonse
Annonse