Annonse
mann_dress_snak.jpg

Tjener best i Rogaland

Det viser undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer 2011, som er utført blant 2515 ledere og mellomledere over hele landet.

Lederne i Rogaland tjener i snitt 696.000 kroner i året. Det er over 13 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Også ledere i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal tjener bedre enn lederne i hovedstaden.

Det er imidlertid petroleumssektoren som trekker opp snittet i de fire vestlandsfylkene. Holder vi olje- og gassindustrien utenfor, er snittlønn blant norske ledere 502.800 kroner og hovedstadens ledere havner på lønnstoppen.

En klar tendens i årets lederbarometer er at lederlønningene øker i takt med kommunens størrelse. Lederlønnen i en kommune med over 50.000 innbyggere er om lag fem prosent høyere enn de minste kommunene. Forbundsleder Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne mener det er en naturlig sammenheng mellom bedriftens størrelse, hvor i landet den ligger og hva lederen tjener.

– Det er flere arbeidsplasser og større bedrifter i befolkningsrike fylker. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han.

 

Snittlønn ledere i norske fylker
Annonse

Snittlønn ledere i norske fylker
Annonse