Annonse
harald_sunde__t.jpg
Forsvarssjef Harald Sunde.

Valser over ledelsen

Det får Aftenposten bekreftet fra mange, ulike hold, uavhengig av hverandre. Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando flyttet sammen i 2001 for å ha en såkalt integrert, strategisk ledelse. Ordningen har vært kritisert i alle år.

– Vi frykter at skillet mellom politikk og det fagmilitære viskes bort. At den militære ledelsen «knebles» av det politiske apparatet. Man får et lojalitetsfokus i stedet for å fokusere på forsvarets behov, sier medlem av forsvarskomiteen, Jan Arild Ellingsen (Frp).

– En felles enhet med en sjef som til syvende og sist er departementet og statsrådens mann, vil farge budskapene, i alle fall ubevisst. Det gjelder særlig siden departementets kommunikasjonsenheter i større og større grad blir en integrert del av den politiske ledelsen, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Forsvarsdepartementet sier ordningen med integrert ledelse gir mer forsvar for hver krone ved at staben nå har færre mennesker og at samlokaliseringen gir en militærfaglig kompetanseheving i hele systemet.

Annonse
Annonse