Annonse
kristin_vinje__.jpg
– Selv om firmaet retter opp lønnsnivået, vil vi ikke inngå ny kontrakt, sier Kristin Vinje (H).

– Vi er ferdig med Adecco

Det kan innebære at Adecco må betale ut mer lønn for arbeid som allerede er utført.

– Vi sendte et brev til Adecco Norge tirsdag der vi både informerer om at vi ikke forlenger avtalen som løper ut i juni og krever at forhold rettes opp. Vi har en opsjon med selskapet om å forlenge kontrakten om kjøp av vikartjenester, det velger vi nå å ikke gjøre på bakgrunn av det som er blitt avdekket, sier finansbyråd Kristin Vinje i Oslo kommune til NTB.

Oslo kommune har vurdert lønnsnivået i Adecco i forhold til det kommunen har krevd i kontrakten.

– Vi har vurdert lønnsnivået opp mot det vi mener bør være akseptable lønns- og arbeidsforhold og har kommet til at selskapet ligger lavere enn det vi synes er rimelig, sier hun.

Ingen ny kontrakt

Kontrakten sies ikke opp med umiddelbar virkning, men løper fram til den går ut i juni. Kommunen krever at lønnsnivået rettes opp nå med tilbakevirkende kraft helt fra kontrakten ble inngått med Adecco i 2009.

– Selv om firmaet retter opp lønnsnivået, vil vi ikke inngå ny kontrakt med det. Vi krever at selskapet retter opp og varsler at vi ikke kommer til å benytte oss av avtalen om opsjon på å forlenge avtalen. Vi er ferdig med Adecco, sier Vinje.

Avtalen omfatter vikarer innenfor flere områder. Det gjelder pedagogisk personell, pleie- og omsorgspersonell samt renholdere og diverse administrative stillinger.

– Dette gjør vi på bakgrunn av lønnsnivået innenfor renhold og fordi vi har mistet tillit i forbindelse med Adecco Helse i kommunen.

Lavt lønnsnivå

Det laveste lønnsnivået kommunen fant blant Adecco-vikarene var fra 114 kroner timen.

– Vi vurderte at det var naturlig å sammenligne med lønnssatsene for Oslo kommunes tariffområde for renholdere. Det begynner på 132 kroner timen.

Kommunen opphever ikke kontrakten med umiddelbar virkning av juridiske hensyn.

– Å heve en kontrakt med umiddelbar virkning er et veldig sterkt signal. Vi vurderer det slik at det i dette tilfellet er riktig å kreve at forhold rettes opp.

Det er foreløpig uklart om Adecco vil godta kravet.

– Vi har akkurat mottatt brevet om dette fra Oslo kommune og tar dette til etterretning, sier pressesjef Anne-Stine Talseth i Adecco til NTB.

 

Annonse
Annonse