Annonse
eldre_sjef.jpg

3 råd om å gi tilbakemeldinger

Konstruktiv tilbakemelding er ikke det samme som bare gode tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger kan være viktig og nyttig hvis den gis i god hensikt og tas imot på samme måte.

Claus Hellmann Hansen, direktør i Hellmann A/S og forfatter hos Leading capacity, gir hos Lederweb.dk råd om hvordan man gir gode tilbakemeldinger. Her er tre av rådene:

  • Gi tilbakemelding så raskt som mulig
    Hvis du ikke får gitt tilbakemelding med en gang, velg tidspunkt med omhu. Går det for lang tid, vurder om du skal la være å gi tilbakemeldingen.
  • Vær ærlig og direkte
    Ikke unnskyld deg. Pass også på at tilbakemeldingene ikke blir for generelle. Tilbakemeldingene du gir skal hjelpe medarbeideren til å endre konkret adferd.
  • Vær opptatt av fremtidig adferd
    Tilbakemeldingen din bør handle mest om hvordan medarbeideren kan forbedre adferden sin i fremtiden. Blir du for opptatt av tidligere handlinger, risikerer du at tilbakemeldingen blir tolket som utskjelling.

Les også 3 råd om å motta tilbakemeldinger

Annonse
Annonse