Annonse
mann_l__fter_re.jpg

Advarer mot nye ledelsesverktøy

Over 2600 mellomledere deltok i årets utgave av undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer i regi av organisasjonen Lederne. 53 prosent av mellomlederne melder om omorganiseringsprosesser som har påvirket arbeidsmiljøet negativt. To av fem oppgir at de har mindre frihet enn før til å bestemme hvordan de skal utføre eget arbeid, og halvparten melder at deres virksomhet er mer opptatt av styring enn ledelse.

Årets undersøkelse går ifølge Lederne i dybden på omorganiseringsprosesser og det som kalles ”hard” HR, herunder individuell målstyring, og avdekker at systemene er i ferd med å true den norske arbeidslivsmodellen, skriver Lederne i en pressemelding.

– Hard HR er en styringstrend som sprer seg i norsk arbeidsliv, både i privat og offentlig sektor. Dette styringssystemet umyndiggjør mellomledere og fjerner alle muligheter for dialog og innspill fra de ansatte. Ansatte blir lønnet og belønnet etter skjønn og må ukritisk følge det etikksynet toppledelsen til enhver tid måtte ha, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne i pressemeldingen som har som overskrift at individuell målstyring ødelegger norsk arbeidsliv.

– Omverden forandrer seg og en organisasjon er nødt til å være dynamisk for å være konkurransedyktig, men det er uhyre viktig at endringer gjennomføres i tråd med de prinsippene vi har i den norske modellen. Det kan det gå veldig galt når toppledere prøver å ta snarveier, advarer Brekke.

2635 av Ledernes medlemmer har deltatt i undersøkelsen. Lederne er en organisasjon som driver rådgivning, forhandlinger, juridisk støtte etc for ledere, samt teknisk og merkantilt ansatte. De har 16.000 medlemmer i vel 1200 bedrifter.

Her kan du laste ned Norsk Ledelsesbarometer.

Annonse
Annonse