Annonse
petter_stordale.jpg
Martinsen trekker frem investor Petter Stordalen som en typisk «rock’n roll-leder».

Bedre med Rock’n Roll enn Tante Sofie

Det er mange måter å beskrive god og dårlig ledelse på. Flere har brukt musikkmetaforen, og en av dem som bruker bilder fra musikkens verden er professor Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI. Han bruker Rock'n roll-ledese som metafor, og beskriver på BIs nettsider dette som en form for ledelse som skaper engasjement, innovasjon, vekst og klingende mynt.

Martinsen trekker frem investor Petter Stordalen som en typisk «rock’n roll-leder».

 – Han er preget av engasjement i mye av det han gjør. Han gjør mye utradisjonelt og på sin egen måte. Det virker også som han skaper et godt samspill, sier Øyvind Martinsen til DN.no.

Engasjement, ikke kontroll

Professoren mener det er typisk praksis i mange organisasjoner å tro at styrende og kontrollerende ledelse er mest effektivt. Når Martinsen beskriver denne formen for ledelse, bruker han ikke musikk, men strenge "Tante Sofie" fra Thorbjørn Egners "Folk og røvere i Kardemomme by" som et bilde.

– Dette er «Tante Sofie-ledelse», som innebærer dominans gjennom regelorientering og kontroll, samt styring gjennom kritikk.  Dette reduserer de ansattes kompetanseopplevelse og selvbestemmelse som er forutsetninger for indre motivasjon, kreativitet og lønnsomhet, sier Martinsen til DN.no.

Klassisk, jazz og rock

Tilbake i musikkmetaforenes verden, snakker Martinsen om tre ledertyper: Klassisk, jazz og rock.

 «Klassisk-ledelse» beskrives som tradisjonell, dirigerende ledelse som kan skape effektivt samspill når alle sider ved arbeidsoppgavene er velkjente og selvstendig tenkning ikke er sentralt. Jazz kjennetegner spesielle situasjoner som krever svært høy kreativitet, men med for lite struktur til de fleste situasjoner. Rock´n roll ledelse handler på sin side om nytenkning og inspirasjon med utgangspunkt i følelser og verdier.

–  God rock ’n roll er vellykket kommers og inspirasjon i skjønn forening, sier professoren til DN.no.

Annonse
Annonse