Annonse
162325_1685136.jpg

Ber leger bytte jobb om de ikke vil henvise til abort

Helse- om omsorgsdepartementet sendte i oktober ut et rundskriv hvor de slår fast at fastleger ikke kan reservere seg mot å utføre oppgaver som strider mot legens egen samvittighet. Eksempler på dette er henvisning til abort og assistert befruktning for lesbiske par.

Om lag 170 leger skrevet under på et protestopprop mot rundskrivet. Det har også rundt 30 legestudenter og 60 andre helsepersonell. Det kommer imidlertid ikke på tale å lempe på kravene, skriver Vårt Land.

– Det er helt uaktuelt. Fastlegene må være villig til å gjøre sine oppgaver. Det er nok av legeoppgaver i både kommune og sykehus som ikke innebærer aborthenvisning, sier Kåss.

Kåss opplyser også til NTB at noen leger ikke ønsker å skrive ut resepter på prevensjonsmidler.

– Hvis man er pasifist, kan man ikke jobbe som politi. Hvis man nekter å gi blodoverføring, kan man ikke være kirurg. Hvis man nekter pasienter prevensjon eller henvisning til abort, kan man ikke være fastlege, sier statssekretæren. (©NTB)

Annonse
Annonse