Annonse
coaching.jpg

Coaching-tips

Coach, veileder, rådgiver og/eller profesjonell samtalepartner. Kjært barn har mange navn. Betaler organisasjonen din fakturaer for den typen tjenester uten å vite hva som er bestilt og hva resultatet blir?

Tina Eriksson, doktor i organisasjonspsykologi med spesialisering innen lederskap og ledercoaching, gir i det svenske magasinet Chef tips om hva du bør passe på når du skal ut og handle coachingtjenester.

Hun har en lang liste med råd. Det første rådet er å sette ord på hensikt og mål. Medarbeider- eller lederundersøkelser kan eksempelvis brukes til å finne ut hva som bør forbedres ved lederskapet. Erikssons erfaring er at selv om den som betaler fakturaen forventer at coahingen skal ha en klar kobling til yrkesrolle og virksomhet, så er ikke alltid dette noe som er uttalt.

Et annet tips er å forsøke å ta rede på om coachens utdanning, erfaring og personlighet passer til hensikten, målet og situasjonen til den som skal coaches. Utarbeid en kravspesifikasjon. Ta referanser. Gjør dere også opp en formenig om hvordan dette fungerer underveis. Hva tenker coachen og den som coaches om eventuell fremgang? Etter en stund kan en ny medarbeider- eller lederundersøkelse kanskje også fortelle noe om coachingens effekt på lederskapet.

Å ha en formening om graden av hemmelighold er et tredje tips fra Erikssons liste. I utgangspunktet skal alt det som sies i kontakten mellom coachen og lederen bli mellom dem. Hvis en annen, for eksempel HR-sjefen er bestiller, bør man bli enige om hvorvidt denne skal få noe av informasjonen.

Annonse
Annonse